Chương trình học

IELTS Academic là bài thi với mục đích đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh của thí sinh có đủ để theo học tại các trường Đại học hoặc sau Đại học có chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh hay không.