Banner giảm 40% học phí

Lời chúc 20/11 bằng tiếng Anh ngắn gọn và đầy ý nghĩa

Ngoài những lời chúc thân thuộc bằng tiếng Việt, việc gửi những lời chúc dành cho Ngày Nhà giáo bằng tiếng Anh có thể là món quà ý nghĩa mang đến niềm vui và hạnh phúc cho các thầy cô yêu quý của chúng ta vào ngày 20/11. Sau đây, IELTS Academic sẽ gợi ý cho bạn những lời chúc 20/11 bằng tiếng Anh ngắn gọn và ý nghĩa.

Những lời chúc 20/11 bằng tiếng Anh ngắn gọn, ý nghĩa

Những lời chúc 20/11 bằng tiếng Anh ngắn gọn, ý nghĩa
Những lời chúc 20/11 bằng tiếng Anh ngắn gọn, ý nghĩa

Thank you so much! You are the teachers who provide us with guidance and dreams to shape our lives.

→ Cảm ơn thầy/cô rất nhiều! Thầy/cô là những người đáng quý mang lại sự hướng dẫn và những giấc mơ để xây dựng cuộc sống của chúng em.

I wish I could express my gratitude in person, but words often fall short. I hope this small card can convey a portion of my warmest appreciation from the depths of my heart.

→ Em ước mình có thể bày tỏ lòng biết ơn trực tiếp, nhưng từ ngôn ngữ thường không đủ để diễn đạt. Em hy vọng tấm thiệp nhỏ này có thể truyền tải một phần của sự biết ơn ấm áp từ đáy lòng em.

Dear teachers, it’s not just on November 20th that I remember you. For me, every day is a day to cherish your impact. I wish for your eternal happiness and pride in your students.

→ Thưa thầy/cô, không phải chỉ ngày 20/11 em mới nhớ đến thầy/cô. Đối với em, mỗi ngày đều là một ngày để trân trọng sự dạy dỗ của thầy/cô. Chúc thầy/cô mãi mãi hạnh phúc và tự hào về học trò của mình.

NHẬP MÃ IAC40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

On the occasion of Vietnam Teacher’s Day, I extend my heartfelt wishes for your good health, happiness, and continued success in life.

→ Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, em xin gửi lời chúc chân thành tới thầy/cô sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục thành công trong cuộc sống.

Thank you for your steady guidance and inspiration and for shaping us into the people we are today. Happy Vietnamese Teachers’ Day!

→ Cảm ơn vì sự hướng dẫn và truyền cảm hứng vững chắc của thầy/cô cũng như đã định hình chúng em thành con người như ngày hôm nay. Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam!

I consider myself fortunate to have a teacher like you. You’re an exceptional mentor. Happy Vietnamese Teachers’ Day on November 20th!

→ Em thấy mình thật may mắn khi có được một người thầy/cô tốt như vậy. Thầy/cô là một người cố vấn đặc biệt. Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11!

Dear teacher, thank you for your continuous support and enlightenment throughout my journey. Have a fantastic Vietnamese Teachers’ Day!

→ Thưa thầy/cô, cảm ơn thầy/cô đã liên tục hỗ trợ và soi sáng trong suốt hành trình của em. Chúc thầy/cô có một ngày Nhà giáo Việt Nam tuyệt vời!

Thank you for teaching me how to read and write, and for helping me distinguish between right and wrong. Thank you for allowing me to dream and soar like a kite. Thanks for being my friend, mentor, and guiding light.

→ Cảm ơn thầy/cô đã dạy em đọc và viết, đã giúp em phân biệt đúng và sai. Cảm ơn vì đã cho em được ước mơ và bay cao như một cánh diều. Cảm ơn vì đã là người bạn, người cố vấn và ánh sáng dẫn đường của em.

Lời chúc 20/11 bằng tiếng Anh ngắn gọn tặng thầy

Lời chúc 20/11 bằng tiếng anh ngắn gọn tặng thầy
Lời chúc 20/11 bằng tiếng Anh ngắn gọn tặng thầy

I’m deeply appreciative of your nurturing guidance. I promise to remain a dedicated student, striving to make you proud. Wishing you a joyful Teacher’s Day!

→ Em rất biết ơn sự hướng dẫn và dạy bảo đáng quý của thầy. Em hứa sẽ luôn là một học sinh chăm chỉ, cố gắng để làm thầy tự hào. Chúc thầy một Ngày Nhà giáo vui vẻ!

On November 20th, we wish our teachers robust health, enduring happiness, and the same love they’ve always shown us!

→ Vào ngày 20 tháng 11, chúng em chúc thầy luôn khỏe mạnh, hạnh phúc bền vững và yêu chúng em như thế này!

I am grateful for your teachings and the boundless love you’ve bestowed upon me over the years. On November 20th, I wish you great health and continued success in your noble role of educating future generations.

→ Em biết ơn những lời dạy của thầy và tình yêu thương vô bờ bến mà thầy đã dành cho em trong suốt những năm qua. Ngày 20/11, em xin chúc Thầy nhiều sức khỏe và tiếp tục thành công trong vai trò cao cả là giáo dục thế hệ tương lai.

On the occasion of Vietnamese Teachers’ Day, I want to express my heartfelt thanks for imparting invaluable knowledge to me. May you remain as youthful and enthusiastic as ever!

→ Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, em muốn bày tỏ lời cảm ơn chân thành vì đã truyền đạt những kiến ​​thức vô giá cho em. Chúc thầy luôn trẻ trung và nhiệt huyết như ngày nào!

Dear teacher, your support has illuminated my path. Have a wonderful Vietnamese Teachers’ Day!

→ Thưa thầy, sự hỗ trợ của thầy đã soi sáng con đường của em. Chúc thầy một ngày Nhà giáo Việt Nam tuyệt vời!

Lời chúc 20/11 bằng tiếng Anh ngắn gọn cho cô

Lời chúc 20/11 bằng tiếng anh ngắn gọn cho cô
Lời chúc 20/11 bằng tiếng Anh ngắn gọn cho cô

To my favorite teacher, you’ve shaped not only my academic journey but also my character. Thanks for being an incredible mentor. Happy Teacher’s Day!

→ Đến cô giáo yêu quý của em, cô đã định hình không chỉ hành trình học tập mà còn tính cách của em. Cảm ơn cô đã là một người hướng dẫn tuyệt vời. Chúc mừng Ngày Nhà giáo!

Your lessons extend far beyond the classroom. You’ve taught me not just about subjects but about life itself. Thank you for being a remarkable teacher.

→ Bài học của cô mở rộng xa hơn ngoài lớp học. Cô đã dạy cho em không chỉ về môn học mà còn về cuộc sống chính. Cảm ơn cô đã là một người thầy tuyệt vời.

Happy Teacher’s Day to the most amazing teacher ever! Your patience, knowledge, and caring nature have made a profound impact on all of us. 

→ Chúc mừng Ngày Nhà giáo đến cô giáo tuyệt vời nhất! Sự kiên nhẫn, kiến thức và tâm hồn chu đáo của cô đã để lại sự ảnh hưởng sâu sắc đối với tất cả chúng em.

It’s been a privilege to glean such a wealth of knowledge from you. Thank you for being such an inspiration!

→ Được học hỏi nhiều điều từ cô là một vinh dự. Cảm ơn cô đã là nguồn cảm hứng!

It’s a true privilege to be under your guidance. I’m grateful for your unwavering support in pushing me to reach my potential and for instilling in me a passion for learning. Happy Teachers’ Day

→ Được học dưới sự hướng dẫn của cô là một vinh dự thực sự. Em biết ơn về sự ủng hộ không ngừng nghỉ của cô trong việc thúc đẩy em đạt tới tiềm năng của mình và đã truyền cảm hứng cho em đối với việc học. Chúc Mừng Ngày Nhà giáo!

Xem thêm:

Lời chúc 20/11 bằng tiếng Anh ngắn gọn cho thầy cô bộ môn

Lời chúc 20/11 bằng tiếng anh ngắn gọn cho thầy cô bộ môn
Lời chúc 20/11 bằng tiếng Anh ngắn gọn cho thầy cô bộ môn

I want to express my heartfelt gratitude for your exceptional teaching. You’ve managed to make a subject I once found daunting not only understandable but also fascinating. I have immense love and respect for you. Happy Teachers’ Day!

→ Em muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với sự giảng dạy xuất sắc của thầy/cô. Thầy/cô đã biến một môn học mà em trước đây thấy khó hiểu không chỉ trở nên dễ hiểu mà còn thú vị. Em rất yêu quý và kính trọng thầy/cô. Chúc mừng Ngày Nhà giáo!

Learning from you has truly been a privilege. Thank you for being a constant source of inspiration!

→ Học hỏi từ thầy/cô thật sự là một vinh dự. Cảm ơn thầy/cô vì luôn là nguồn cảm hứng liên tục!

Attending your classes has been an absolute honor. Your friendly and approachable teaching style has made the learning experience truly exceptional.

→ Được tham gia vào các buổi học của thầy/cô là một vinh dự tuyệt vời. Phong cách giảng dạy thân thiện và dễ gần của thầy/cô làm cho trải nghiệm học tập thật sự đặc biệt.

Your wisdom, unwavering dedication, and boundless kindness serve as a compass, always guiding us toward the right path and motivating us to become better individuals.

→ Sự tài giỏi, tận tâm không ngừng và lòng tốt vô tận của thầy/cô luôn là một chiếc la bàn, luôn dẫn dắt chúng em đúng hướng và thúc đẩy chúng em trở thành con người tốt hơn.

Thank you my teacher for all that you gave, And I promise to try my best to have better grades!

→ Cảm ơn thầy/cô vì tất cả những gì thầy/cô đã làm cho em, và em hứa sẽ cố gắng hết sức để được điểm cao hơn.

Thank you for teaching me a subject I thought I could never understand or be interested in. Thank you for making learning fun.

→ Cảm ơn thầy/cô đã dạy em môn học mà em đã nghĩ là sẽ không bao giờ hiểu hoặc có hứng thú với nó. Cảm ơn thầy/cô đã làm việc học trở nên thú vị.

It’s been a major honor to be able to attend your classes; you taught us in the most friendly way possible! Thank you for being kind to us!

→ Quả là vinh hạnh khi tham dự các lớp học của thầy/cô, thầy/cô đã dạy chúng em một cách thân thiện nhất có thể. Cảm ơn thầy/cô vì đã đối tốt với chúng em.

Your wisdom, dedication, and kindness will always lead us to the right path and inspire us to be better human beings.

→ Sự thông thái, tận tâm và lòng tốt của thầy/cô sẽ luôn dẫn lối chúng em đến con đường đúng đắn và truyền cảm hứng cho chúng em thành những con người hoàn thiện hơn.

Thanks to you, I love this subject more. I hope you will always have good luck and happiness.

→ Nhờ có thầy/cô mà em yêu thích môn học này hơn. Em hy vọng thầy/cô sẽ luôn gặp may mắn và hạnh phúc.

I never thought I would love this subject without your inspiration. I really thank you. Have a happy teacher’s day!

→ Em chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ yêu thích môn học này nếu không có sự truyền cảm hứng của thầy/cô. Em thực sự cảm ơn thầy/cô. Chúc thầy/cô ngày nhà giáo vui vẻ!

To me, you are the greatest teacher. I respect you with all my heart.

→ Đối với em, thầy/cô là người giáo viên tuyệt nhất. Em tôn trọng thầy/cô bằng cả con tim. 

Thank you for lighting us up with the flame of love for the subjects. On the occasion of Vietnamese Teachers’ Day, I would like to wish you good health and good work!

→ Cảm ơn thầy/cô đã thắp cho chúng em ngọn lửa tình yêu các môn học. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, em xin kính chúc thầy/cô sức khỏe, công tác tốt!

Lời chúc 20/11 bằng tiếng Anh ngắn gọn cho thầy cô dạy thêm

Lời chúc 20/11 bằng tiếng anh ngắn gọn cho thầy cô dạy thêm
Lời chúc 20/11 bằng tiếng Anh ngắn gọn cho thầy cô dạy thêm

I want to express my heartfelt gratitude for enriching my knowledge and study skills. Wishing you a lifetime of happiness and good health, just as you are now. Happy Teachers’ Day!

→ Em muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành vì thầy/cô đã giúp em bổ sung kiến thức và kỹ năng học tập. Chúc bạn luôn hạnh phúc và khỏe mạnh như bây giờ. Chúc Mừng Ngày Nhà giáo!

Thank you for sharing your valuable knowledge with us. May your life be filled with happiness and success!

→ Cảm ơn thầy/cô vì đã chia sẻ kiến thức quý báu với chúng em. Mong rằng cuộc sống của thầy/cô tràn đầy hạnh phúc và thành công!

In my eyes, you’re the most wonderful person. I wish for you to stay as youthful as you are now. Happy Vietnamese Teachers’ Day.

→ Trong mắt em, cô là người đẹp nhất. Chúc cô luôn trẻ đẹp như bây giờ. Chúc Mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam.

As another Teachers’ Day arrives, I wish you an abundance of success in your life. May you continue to cherish and support us, just as you do now!

→ Khi một ngày Nhà giáo trở lại, em chúc thầy/cô có nhiều thành công trong cuộc sống. Mong rằng thầy/cô sẽ tiếp tục yêu thương và hỗ trợ chúng em, như thầy/cô đã làm ngày hôm nay!

Happy Vietnamese Teachers’ Day! Thank you for making the lesson interesting!

→ Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam! Cảm ơn thầy/cô đã làm cho bài học thú vị!

Thanks to you, I get more knowledge. Thank you for everything!

→ Nhờ thầy/cô mà em có thêm nhiều kiến ​​thức. Cảm ơn thầy/cô vì tất cả mọi thứ!

Thank you and for your valuable knowledge. Wish you always happiness and success!

→ Cảm ơn thầy/cô và cho những kiến ​​thức quý giá. Em chúc thầy/cô luôn hạnh phúc và thành công!

Thank you for helping me gain more knowledge. I’ve always been grateful for your teaching credit.

→ Cảm ơn thầy/cô đã giúp em có thêm kiến ​​thức. Em luôn biết ơn công lao giảng dạy của thầy/cô.

One day the teacher comes again, I wish her a lot of success in life.Hope you love us forever like now!

→ Một ngày nhà giáo nữa lại đến, em chúc thầy/cô gặp nhiều thành công trong cuộc sống. Hy vọng thầy/cô mãi mãi yêu chúng em như bây giờ!

Top câu nói hay, danh ngôn nổi tiếng về thầy cô bằng tiếng Anh

Top câu nói hay, danh ngôn nổi tiếng về thầy cô bằng tiếng Anh
Top câu nói hay, danh ngôn nổi tiếng về thầy cô bằng tiếng Anh

Trên đây là những gợi ý lời chúc 20/11 bằng tiếng Anh ngắn gọn dành cho Quý thầy cô. Tiếp theo muốn gửi đến bạn những câu nói hay, danh ngôn nổi tiếng dành cho nghề nghiệp cao cả và thiêng liêng này.

The best teachers teach from the heart, not from the book.

→ Những giáo viên giỏi nhất dạy từ trái tim chứ không phải từ sách vở.

Teachers, I believe, are the most responsible and important members of society because their professional efforts affect the fate of the earth.

→ Em tin rằng giáo viên là những người có trách nhiệm và quan trọng nhất của xã hội vì những nỗ lực nghề nghiệp của họ ảnh hưởng đến  tương lai của thế hệ trẻ sau này. 

In teaching, you can not see the fruit of a day’s Hard work. It is invisible and you can get it after twenty years.

→ Đối với nghề giáo, bạn sẽ không thể nhìn thấy thành quả ngay tức thì. Nhưng có thể cảm nhận rõ ràng sau chừng 20 năm

The teacher is the one who gets the most out of the lessons, and the true teacher is the learner.

→ Thầy cô giáo là những người mang đến rất nhiều bài học hay và họ cũng đã từng là học trò.

A good teacher is like a candle – it consumes itself to light the way for others.

→ Người thầy tốt giống như ngọn nến, luôn cố gắng, nỗ lực hết mình chỉ dẫn soi đường cho các thế hệ học trò. 

I like a teacher who gives you something to take home to think about besides homework.

→ Em thích những người thầy có thể mang đến nhiều điều tốt đẹp, đáng suy ngẫm sau mỗi bài giảng chứ không đơn thuần là chỉ giao bài tập về nhà.

A gifted teacher is as rare as a gifted doctor and makes far less money.

→ Người giáo viên xuất sắc hiếm có như việc tìm kiếm một người thấy thuốc tài năng. Họ luôn cố gắng, nỗ lực rất nhiều nhưng số tiền nhận được thường rất ít. 

Viết về ngày 20/11 bằng tiếng Anh

Viết về ngày 20/11 bằng tiếng Anh
Viết về ngày 20/11 bằng tiếng Anh

Đoạn 1

During the school year, there are many special days, but perhaps the most special and meaningful day is November 20 – Vietnamese Teachers’ Day. In the bustling atmosphere of November 20, surely many students will sit back and think about their teachers. Me too, there are many memories that I cannot describe. I can never forget the image of the teacher standing on the podium, teaching little by little. So much chalk dust gently flew away and fell back on the teacher’s loving hair.

I still remember the way my teacher taught me, about how to be a good person, and the interesting math formulas that were “as easy as baking a cake”. Such memories cannot be forgotten. Along with that, I still remember the memories when I was spanked by her or when she punished me for being playful and forgetting to do my homework. In my heart, I always have the image of the teacher with long, flowing hair. On November 20, my heart was filled with indescribable emotions, but I know for sure that those emotions are gratitude, respect and love for the teachers – those who have guided us.

Dịch nghĩa:

Trong một năm học, có nhiều ngày đặc biệt, nhưng có lẽ ngày đặc biệt và ý nghĩa nhất chính là ngày 20/11 – Ngày Nhà giáo Việt Nam. Trong không khí rộn ràng của ngày 20/11, chắc hẳn nhiều bạn học sinh sẽ ngồi lại và nghĩ về thầy cô của mình. Tôi cũng vậy, có nhiều kỷ niệm mà tôi không thể diễn tả được. Tôi không thể nào quên hình ảnh cô giáo đứng trên bục giảng, giảng từng chút, từng chút một. Biết bao nhiêu bụi phấn nhẹ nhàng bay đi rồi rơi lại trên mái tóc yêu thương của cô giáo.

Tôi vẫn nhớ cách cô giáo dạy tôi, về cách trở thành một người tốt, và những công thức toán học thú vị “dễ như nướng bánh”. Những kỷ niệm như vậy không thể quên. Cùng với đó, tôi vẫn nhớ những kỷ niệm khi tôi bị cô đánh đòn hoặc khi cô phạt tôi vì ham chơi và quên làm bài tập. Trong tim tôi luôn có hình ảnh của cô giáo với mái tóc dài thướt tha. Ngày 20-11, lòng tôi tràn đầy cảm xúc khó tả, nhưng tôi biết chắc rằng cảm xúc đó chính là lòng biết ơn, sự kính trọng và yêu mến đối với những nhà giáo – những người đã dẫn đường cho chúng tôi.

Đoạn 2

November 20 is a special holiday in Vietnam, an opportunity for students to express their deep gratitude to teachers, who have devoted their hearts to teaching and mentoring them. Early in the morning, the schools were splendidly decorated with colorful flowers. The students eagerly brought flowers and gifts to give to their teachers. During the ceremonies, students sent their gratitude and touching songs and poems to their teachers.

Dịch nghĩa:

Ngày 20/11 là một ngày lễ đặc biệt ở Việt Nam, là dịp để học sinh, sinh viên bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với thầy cô giáo, những người đã dành cả tâm huyết để dạy dỗ và dìu dắt họ. Sáng sớm, các trường học đã được trang hoàng lộng lẫy, rực rỡ sắc hoa. Các em học sinh háo hức mang hoa, quà đến tặng thầy cô. Trong các buổi lễ, học sinh đã gửi lời tri ân và những bài hát, bài thơ cảm động đến thầy cô. Ngày 20/11 là một ngày lễ ý nghĩa, là dịp để chúng ta trân trọng và biết ơn công lao của thầy cô.

Xem thêm:

Qua bài viết trên, IELTS Academic chia sẻ đến bạn lời chúc 20/11 bằng tiếng Anh ngắn gọn dành cho thầy cô, mang đầy ý nghĩa và sự độc đáo. Hy vọng rằng những lời chúc này sẽ giúp bạn thể hiện tình cảm của mình đối với người thầy và người cô của bạn trong dịp ngày 20/11. Hãy theo dõi Blog để cập nhật nhiều tin tức mới nhé!