Banner giảm 40% học phí

Bài tập a an the lớp 6 có đáp án

Trong tiếng Anh có tám từ loại phổ biến là danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, mạo từ, giới từ, liên từ, và đại từ. Kể từ kiến thức tiếng Anh tiểu học, trung học là chúng ta đã bắt đầu được làm quen với các đại từ. Kiến thức ngữ pháp tiếng Anh lớp học cũng có nhiều nội dung quan trọng và bổ ích, trong đó có nội dung về từ loại mạo từ: a, an, the.

ôn tập iến thức a an the và Bài tập a an the lớp 6
Ôn tập iến thức a an the và Bài tập a an the lớp 6

Để giúp các em học sinh nắm vững kiến thức được học trong sách giáo khoa, trong bài viết ngày hôm nay IELTS Academic sẽ cung cấp cho các bạn danh sách các bài tập a, an, the lớp 6 (có đáp án). Các bạn hãy cùng IELTS Academic luyện tập nhé.

Ôn tập kiến thức a an the

Mạo từ trong tiếng Anh là những từ đứng trước danh từ và cho biết danh từ đó có đề cập đến những đối tượng xác hoặc là không xác định.

Dựa vào chức năng của nó, mạo từ được chia thành hai loại mạo từ xác định và mạo từ bất định. Mạo từ bất định bao gồm mạo từ a và an, mạo từ xác định là mạo từ the.

Cách sử dụng mạo từ bất định: a, an

Mạo từ a, an có thể đứng trước danh từ đếm được số ít 

Mạo từ a được dùng trước những từ bắt đầu bằng một phụ âm

Mạo từ an dược dùng trước những từ bắt đầu bằng một nguyên âm

NHẬP MÃ IAC40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Mạo từ bất định được sử dụng trong lời nói chung chung (A/an + danh từ số ít)

Mạo từ bất định được dùng khi danh từ được nhắc đến lần đầu

Chúng ta cũng thường sử dụng mạo từ a/an trước một cụm danh từ số ít, mặc dù cụm danh từ đó đã xác định.

Ngoài ra a/an cũng được sử dụng để phân hạng, phân loại, để xác định cái đó là cái gì, nó bao gồm cả công việc của một người, quốc tịch, hoặc đức tin.

Cách dùng mạo từ xác định: The

Mạo từ xác định được sử dụng để nói về một cái gì đó duy nhất. (The + danh từ số ít)

Mạo từ xác định được dùng khi danh từ đã được nhắc đến trước đó, và sau đó được đề cập lại.

Cũng có trường hợp The được sử dụng khi được đề cập lần đầu, nếu trong ngữ cách đó danh từ đó chúng ta có thể dễ dàng xác định được. 

Bài tập a an the lớp 6 có đáp án
Bài tập a an the lớp 6 có đáp án

Bài tập a an the lớp 6

 1. I often get up …… at 5.30 am.
 2. K-Pop music has always appealed more to……young than …… old.
 3. Mina usually listens to……music in my free time.
 4. Donald Trump becomes ……president of ……United States on January 20, 2017.
 5. We often take ……exam each semester.
 6. There will be …… interesting movie this weekend.
 7. Nga is …… most talented student in my class.
 8. When we were at ……school,we had to wear ……uniforms.
 9. …… poor and ……elderly are often left behind when it comes to …… modern technology.
 10. Is there……restaurant near here?
 11. On……New Year eve, my family often has parties late at …… midnight.
 12. I want ………… apple from that basket.
 13. I don’t speak ………… Korean.
 14. I borrowed ………… pen from your pen case.
 15. Nam likes to play ………… basketball.
 16. I bought ………… umbrella yesterday.
 17. I lived on ………… Main Street three year ago
 18. Albany is the capital of ………… New York State.
 19. Her whole family speaks ………… English.
 20. ………… apple a day keeps your enemy away.
 21. My roommate has ………… cat and ………… dog.
 22. Copper is ………… useful metal.
 23. Tuan is not ………… honorable man.
 24. Aladdin had ………… wonderful lamp.
 25. He returned after ………… hour.
 26. He is ………… fool to say that.
 27. Russian is ………… easy language.
 28. Mumbai is ………… very dear place to visit
 29. I am ………… untidy girl.
 30. I bought ………… horse, ………… ox, and ………… buffalo.
 31. Man, dog is ………… wonderful animal.
 32. He is ………… honor to this profession.
 33. Last night there was … bird singing outside my house
 34. …chair that you are sitting in is broken the
 35. David attended… Princeton UniversityX
 36. He works as … assistant in … same shop as I do an, the
 37. Do you think I should go to … police?the
 38. Do you see… man standing near … door? The the
 39. Most of…students working in ….garden are tired the the
 40. Listening to…teacher is useful for all of us the

Đáp án

 1. X
 2. The- The
 3. X
 4. X- The
 5. An
 6. An
 7. The
 8. X- X
 9. The – The- X
 10. A
 11. X- X
 12. An
 13. X
 14. A
 15. X
 16. An
 17. X
 18. X
 19. X
 20. An
 21. A/A
 22. A
 23. An
 24. A
 25. An
 26. A
 27. A
 28. A
 29. An
 30. A/An/A
 31. A
 32. An
 33. A
 34.  The
 35. X
 36. An…… The
 37. The
 38. The… The
 39. The… The
 40. The

bài 2 :

 1. Copper is ………… useful metal.
 2. He is not ………… honorable man.
 3. Aladdin had ………… wonderful lamp.
 4. He returned after ………… hour.
 5. You are ………… fool to say that.
 6. French is ………… easy language.
 7. Mumbai is ………… very dear place to live in
 8. She is ………… untidy girl.
 9. I bought ………… horse, ………… ox, and ………… buffalo.
 10. Man, thou art ………… wonderful animal.
 11. He is ………… honor to this profession.

đáp án:

 1. a
 2. an
 3. a
 4. an
 5. a
 6. a
 7. a
 8. an
 9. a/an/a
 10. a
 11. an

bài 3: Điền các mạo từ “a/ an/ the” thích hợp vào các đoạn văn sau, nếu không điền ghi X

1.John bought __ new car last week. Unfortunately, ___ car broke down after just two days.

2. We went to __ movie yesterday. Although it got ___ good reviews, ___ movie was terrible. I was so mad, I went to ___ box office and asked for my money back.

3. Our teacher gave us __ easy test today. There were ___ questions on there which we used to do in ___ previous tests.

4. Ms Parrot, ___ most famous lady detective of ___ twenty-first century, was born in ___United Kingdom in ___ 1960s. Since then, she has been to many countries, including __ Portugal, Singapore and Australia. She has never been to __ Philippines or ___ United States, but she speaks __ English, French and Portuguese. Like Sherlock Holmes, Sherlock Holmes, ___ famous detective, she plays ___ violin, and sometimes practises up to five times __ day. She is also __ only person in ___ world to have performed Tchaikovsky’s 1812 overture in one breath on ___ recorder.

đáp án:

1.a- the

2. the- X- the- the

3. an- X- the

4. The- the – the – the – X- the- the -X- the- the- a – the- the.

Xem thêm

Ôn ngay và rèn luyện bài tập liên từ trong tiếng AnhBài tập về câu phủ định trong tiếng Anh có đáp án
Kiến thức liên từ tương quan trong tiếng Anh có bài tậpÔn và làm bài tập về đại từ trong tiếng Anh có đáp án
Cập nhật ngay bài tập tiền tố và hậu tố trong tiếng Anh mớiNắm ngay bài tập từ đồng nghĩa trong tiếng Anh

Vậy là IELTS Academic đã tổng hợp xong cho các em những kiến thức cơ bản và quan trọng về a, an, the cũng như bài tập a, an, the lớp 6. Với những bạn ở trình độ lớp thấp hơn hoặc cao hơn vẫn có thể tham khảo và luyện tập.  Để tránh trường hợp, mỗi lần cần dùng các mạo từ chúng ta lại phải kiểm tra lại các kiến thức đã học thì các bạn hãy cố gắng học kỹ ngay từ ban đầu và cố gắng làm thật nhiều bài tập để thực hành nhé. Câu nói “practice makes perfect” luôn luôn đúng, đúng không nào các bạn? Chúc các bạn học tốt