Banner giảm 40% học phí

Giải đáp thắc mắc Demand đi với giới từ gì ?

Nếu muốn nói về yêu cầu, đòi hỏi về một cái gì hay điều gì đó phổ biến nhất chúng ta sẽ dùng “Demand”. Mặc dù trong tiếng Anh, nó được sử dụng khá thông dụng nhưng rất ít người nắm chắc được Demand đi với giới từ gì? và cách dùng chuẩn của nó. Vì thế nên hôm nay IELTS Academic xin mời bạn theo dõi bài viết dưới đây để có thể học thêm kiến thức ngữ pháp thú vị nhé.

Demand đi với giới từ gì trong tiếng Anh
Demand đi với giới từ gì trong tiếng Anh

Giải thích “Demand đi với giới từ gì?”

Chúng ta cùng nhau ôn lại định nghĩa và cấu trúc của “Demand” để khám phá xem “Demand đi với giới từ gì?” nhé.

“Demand” có nghĩa là gì?

“Demand” /dɪˈmɑːnd/ vừa là động từ vừa là danh từ 

Demand là động từ 

  • Nghĩa 1: “to ask for something forcefully, in a way that shows that you do not expect to be refused” (yêu cầu một cái gì đó một cách cưỡng bức, theo cách cho thấy rằng bạn không mong đợi bị từ chối) 

E.g: I demand a meeting between the board members. (Tôi yêu cầu một cuộc họp giữa các thành viên hội đồng quản trị.)

  • Nghĩa 2: “to need something such as time, effort, or a particular quality” (cần một cái gì đó chẳng hạn như thời gian, nỗ lực hoặc một chất lượng cụ thể)

E.g: This is a very difficult piece of music to play – it demands a lot of concentration. (Đây là một bản nhạc rất khó chơi – nó đòi hỏi rất nhiều sự tập trung.)

xem thêm Giải đáp thắc mắc Crowded đi với giới từ gì

Demand là danh từ

  • Nghĩa 1: a strong request (một yêu cầu mạnh mẽ)

E.g: She doesn’t always meet her boss’s outrageous demands. (Cô ấy không phải lúc nào cũng đáp ứng những đòi hỏi quá đáng của sếp.)

NHẬP MÃ IAC40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
  • Nghĩa 2: a need for something to be sold or supplied (nhu cầu về một thứ gì đó được bán hoặc cung cấp)

E.g: Good teachers are always in (great) demand. (Những giáo viên giỏi luôn có đòi hỏi cao.)

Gia đình từ của “Demand”:

  • Demandable (adj)
  • Demander  (n)
Giải đáp thắc mắc: “Demand đi với giới từ gì?”
Giải đáp thắc mắc: “Demand đi với giới từ gì?”

Cấu trúc của “Demand” trong tiếng Anh

Sau đây, chúng mình gửi đến bạn các cấu trúc của Demand trong tiếng Anh:

Demand là động từ

Demand to do something (yêu cầu làm gì đó)

E.g: We demand to see the doctor. (Chúng tôi yêu cầu gặp bác sĩ)

Demand something (yêu cầu cái gì đó)

E.g: The union is demanding a seven percent pay rise this year. (Công đoàn đang yêu cầu tăng lương bảy phần trăm trong năm nay.)

xem thêm Pay đi với giới từ gì? trong tiếng Anh và một số cụm từ thường đi với từ Pay

Demand là danh từ

A demand on somebody/something (sự yêu cầu đối với ai/ về cái gì)

E.g: There is a strict demand on the factory production process. (Có một đòi hỏi khắt khe về quy trình sản xuất của nhà máy. )

A demand for something (sự yêu cầu cái gì)

E.g: They have a demand that the work be completed by next week. (Họ có yêu cầu rằng công trình phải được hoàn thành vào tuần tới.)

Tìm hiểu “Demand đi với giới từ gì?”

Tìm hiểu Demand đi với giới từ gì
Tìm hiểu Demand đi với giới từ gì

Vậy “Demand” đi với giới từ gì? Sau khi quan sát các trường hợp cấu trúc của “Demand” chúng ta có thể nhận ra rằng các giới từ có thể kết hợp với nó đó là:

  • Demand for

E.g: Rising prices for land and the need for security create demand for gated high-rise units. (Giá đất tăng và nhu cầu về an ninh tạo ra nhu cầu đối với các căn hộ cao tầng.)

  • Demand on

E.g: Responsibility is a big requirement on teachers. (Trách nhiệm là một yêu cầu lớn đối với giáo viên.)

  • Demand to 

E.g: He demanded to speak to the manager. (Anh ta yêu cầu được nói chuyện với người quản lý.)

Trên đây là bài viết giải đáp cho câu hỏi “Demand đi với giới từ gì?”. Có tất cả ba giới từ theo sau “Demand” và mỗi trường hợp lại mang một ý nghĩa riêng, phụ thuộc vào các tình huống khác nhau. IELTS Academic hy vọng bài viết đã mang lại cho bạn kiến thức bổ ích và hẹn gặp lại bạn ở các bài học sau!