Banner giảm 40% học phí

Rút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh có bài tập

Dạng bài rút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh thường được đưa vào các bài kiểm tra, thi học kỳ đặc biệt là kỳ thi THPTQG. Vì thế việc nhuần nhuyễn ngữ pháp của dạng bài này sẽ giúp bạn đạt được kết quả cao hơn trong các kì thi. Hôm nay, IELTS Academic muốn giới thiệu đến các bạn kiến thức về dạng bài rút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh.

Rút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh có bài tập và đáp án
Rút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh có bài tập và đáp án

Cách rút Rút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh

Nếu đại từ quan hệ đóng chức năng là tân ngữ trong mệnh đề quan hệ

Xem thêm Ôn và làm bài tập về đại từ trong tiếng Anh có đáp án

=> Chúng ta cần lược bỏ đại từ quan hệ, đảo giới từ ra phía cuối mệnh đề nếu giới từ đó đứng trước đại từ quan hệ:

Eg:

It’s the best movie that I have ever seen. 

→ It’s the best movie I have ever seen.
(Đây là bộ phim hay nhất mà tôi từng xem)

The knife with which you cut the cake was really sharp. 

NHẬP MÃ IAC30 - GIẢM NGAY 30% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

→ The knife you cut the cake with was really sharp.

(Con dao mà bạn cắt bánh bằng nó thì rất là sắc)

Rút gọn bằng cách dùng V_ing

Khi động từ trong mệnh đề quan hệ ở thể chủ động, ta dùng V_ing cho mệnh đề đó.

Eg:

The man who is sitting there is my brother 

→ The man sitting there is my brother

Do you know the boy who broke the windows last night?

→ Do you know the boy breaking the windows last night?

Trường hợp đặc biệt 1: Sau khi rút gọn mà động từ trở thành being thì chúng ta có thể lược bỏ being luôn.

Eg:

Her husband, who is a famous Canadian actor, used to be a teacher. 
→ Her husband, being a famous Canadian actor, used to be a teacher. 
→ Her husband, a famous Canadian actor, used to be a teacher. 

Trường hợp đặc biệt 2: Sau khi rút gọn mà động từ trở thành “having” thì ta đổi thành “with”, còn “not having” thì đổi thành “without”.

Eg:

Employees who have a C1 German Certificate will be given a raise.
→ Employees having a C1 German Certificate will be given a raise.
→ Employees with a C1 German Certificate will be given a raise.

Xem thêm

Rút gọn bằng cách dùng V-ed

Khi động từ trong mệnh đề quan hệ ở thể bị động, ta lược bỏ động từ tobe và dùng V_ed/V3 (quá khứ phân từ) thay cho mệnh đề đó.

Eg:

The books which were written by Nam Cao are interesting 

→The books written by Nam Cao are interesting.

The man who was interviewed before me got hired.
→ The man interviewed before me got hired. 

Đặc biệt, cách rút gọn V_ing ở dạng này cũng giống như phần 2, chỉ là chúng ta lược bỏ thêm being:

Eg:

Some of the phones which were sold last month are broken.
→ Some of the phones being sold last month are broken. 
→  Some of the phones sold last month are broken.

Rút gọn bằng cách to + V.

Khi danh từ trước đó có mạo từ “the” kèm theo những từ bổ nghĩa như: các số thứ tự (first, second, last), các dạng so sánh nhất (youngest, best, biggest), từ “only”,…

=> Ta lược bỏ đại từ quan hệ, chuyển động từ hoặc trợ động từ (nếu có) thành dạng To V (to infinitive).

Eg:

 John is the last person who enters the room.
→ John is the last person to enter the room.

She was the first person who had finished the test. 
→ She was the first person to have finished the test.

Chúng ta cần loại bỏ đại từ quan hệ và “to be”, giữ nguyên tính từ phía sau.

Mệnh đề quan hệ tính từ có chứa “to be” và tính từ/cụm tính từ 

Eg:

My grandmother, who is old and sick, never goes out of the house.
→ My grandmother, old and sick, never goes out of the house.

PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI LOẠI RÚT GỌN

Bước 1:

  • Tìm mệnh đề tính từ nằm vị trí nào trong câu
    Bước này khá đơn giản vì mệnh đề tính từ thường bắt đầu bằng WHO,WHICH,THAT…

Bước 2:

  • Bước này chủ yếu là giảm từ mệnh đề xuống cụm từ, tuy nhiên cách suy luận cũng phải theo thứ tự nếu không sẽ làm sai.

Note:

Chỉ có hai đại từ quan hệ là whom và which thường có giới từ đi kèm và giới từ có thể đứng trước các đại từ quan hệ hoặc cuối mệnh đề quan hệ.
Khi giới từ đứng cuối mệnh đề quan hệ thì ta có thể bỏ đại từ quan hệ và có thể dùng that thay cho whom và which trong mệnh đề quan hệ xác định.
Khi giới từ đứng trước đại từ quan hệ thì ta không thể bỏ đại từ quan hệ và không thể dùng that thay cho whom và which.

Xem thêm Ôn ngay và rèn luyện bài tập liên từ trong tiếng Anh

BÀI TẬP:

1. Do you know the woman who is coming towards us?

2. I come from a city that is located in the southern part of the country.

3. The children who attend that school receive a good education.

4. The fence which surrounds our house is made of wood.

5. Be sure to follow the instructions that are given at the top of the page.

6. They live in the house that was built in 1890.

7. The papers that are on the table belong to Patrica.

8. The man who is talking to the policeman is my uncle.

9. The number of students who have been counted is quite high.

10. George is the man who was chosen to represent the committee at the convention.

Đáp án:

1. Do you know the woman coming towards us?

2. I come from a city located in the southern part of the country.

3. The children attending that school receive a good education.

4. The fence surrounding our house is made of wood.

5. Be sure to follow the instructions given at the top of the page.

6. They live in the house built in 1890.

7. The papers on the table belong to Patrica.

8. The man talking to the policeman is my uncle.

9. The number of students counted is quite high.

10. George is the man chosen to represent the committee at the convention.

Vậy là chúng ta đã đi qua những nội dung quan trọng về lý thuyết của dạng bài rút gọn mệnh đề quan hệ. Mọi người hãy cố gắng luyện tập thật nhiều để có thể ghi nhớ được các kiến thức quan trọng lâu hơn nhé. Chúc các bạn học tốt!