Banner học phí 99k/h

Những điều bạn cần biết Insisted đi với giới từ gì ?

Trong tiếng Anh chắc ít nhiều bạn đã thắc mắc là Insisted đi với giới từ gì chắc chắn đó đều là câu hỏi chung của rất nhiều người. Để hiểu sâu hơn về ý nghĩa, ngữ pháp tiếng Anh cũng như cách dùng “Insisted” trong Tiếng Anh như thế nào, hãy cùng IELTS Academic tìm hiểu chi tiết ngay trong bài viết dưới.

Insisted đi với giới từ gì  trong tiếng Anh
Insisted đi với giới từ gì trong tiếng Anh

INSISTED là gì/ Insisted đi với giới từ gì

Nghĩa insisted là quá khứ của động từ insest

verb [ I ]

UK  /ɪnˈsɪst/ US  /ɪnˈsɪst/

Động từ 

  • cứ nhất định, khăng khăng đòi hỏi, cố nài
  • Nhấn đi nhấn lại, nhấn mạnh= một điểm trong trường hợp lập luận, khẳng định tính chất chính nghĩa của của sự nghiệp chính mình

Insisted đi với giới từ gì trong tiếng Anh ?

insist on doing + sth

tiếp tục làm điều gì đó, ngay khi mà điều đó làm phiền người khác hoặc tất cả mọi người nghĩ rằng điều đó không tốt chút nào cho bạn:

NHẬP MÃ IAC40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

He insisted on seeing him lawyer

(Anh ta khăng khăng muốn gặp anh ta luật sư)

i don’t know why you insist on talking about it.

(Tôi không biết tại sao bạn cứ khăng khăng nói về nó.)

“Insist on” sẽ được sử dụng khi ta muốn nói chủ thể khăng khăng yêu cầu điều gì đó xảy ra hoặc nhấn mạnh vào ai đó đồng ý làm điều gì đó.

 Cấu trúc: 

Subject + insist + on + Object + V-ing 

Or 

Subject + insist + on + doing + something

Ví dụ câu: 

She insisted on her innocence ( cô ấy khăng khăng rằng là anh ta vô tội)

i insisted on her speaking Vietnamese ( tôi nhấn mạnh vào cách nói tiếng Việt của cô ấy )

xem thêm Rise đi với giới từ gì trong tiếng Anh ?

Cấu trúc và cách dùng của Insist that

Ta sẽ dùng “ insist that” vì khi mà một người nói điều đó nhưng người khác không thật sự tin họ, chính vì vậy họ sẽ nói nó mạnh mẽ hơn để nhấn mạnh rằng những gì mà họ nói ra là những sự thật đúng với sự thật.

Cấu trúc:

Clause + insist that + Subject + V-infinitive

Ví dụ:

 (- Hôm qua tôi bị cảm. Tôi nói tôi có thể ở lại làm việc, nhưng ông chủ của tôi nhất quyết bắt tôi phải về nhà).

– I insist that you try some of this cake. I made it just for you. (Tôi nhấn mạnh rằng bạn nên thử một số loại bánh này. Tôi đã làm nó chỉ cho bạn.

– Eve’s boyfriend got really drunk at the party, but she insists that he doesn’t usually do that. (Bạn trai của Eve thực sự say trong bữa tiệc, nhưng cô ấy khẳng định rằng anh ấy không thường làm vậy)

– Nobody believes her, but my friend insists she saw a UFO last night. (Không ai tin cô ấy, nhưng bạn tôi khẳng định cô ấy đã nhìn thấy một UFO đêm qua.).

– He insisted that he was innocent. (Anh ta khăng khăng rằng anh ta vô tội).

CẤU TRÚC VÀ CÁCH DÙNG INSIST TRONG TIẾNG ANH

Insisted đi với giới từ gì bạn cần biết
Insisted đi với giới từ gì bạn cần biết

Cấu trúc và cách dùng của Insist on

  Insist on” sẽ được sử dụng khi ta muốn nói chủ thể khăng khăng yêu cầu điều gì đó xảy ra hoặc nhấn mạnh vào ai đó đồng ý làm điều gì đó.

     Cấu trúc:

Subject + insist + on + Object + V-ing

Or

Subject + insist + on + doing + something

Ví dụ:

He insisted on his innocence. (Anh ta khăng khăng rằng anh ta vô tội).

– I insisted on his speaking English. (Tôi nhấn mạnh vào cách nói Tiếng Anh của anh ấy).

– She insisted on seeing her lawyer. (Cô ấy khăng khăng đòi gặp luật sư của mình).

– I don’t know why you insist on talking about it. (Tôi không biết tại sao bạn lại khăng khăng nói về nó).

– She’s 90 now, but she will insist on doing all her housework. (Bà ấy năm nay đã 90 tuổi, nhưng cô ấy sẽ khăng khăng làm tất cả công việc nhà của cô ấy).

xem thêm

Complain đi với giới từ gì trong tiếng Anh
Believe đi với giới từ gì trong tiếng Anh bạn cần nắm

CÁC VÍ DỤ của insistedInsisted đi với giới từ gì

On day 3, he insisted on going to a hot spring instead of receiving cancer treatment.

(Vào ngày thứ 3, anh ấy khăng khăng muốn đi đến suối nước nóng thay vì điều trị ung thư.)

Những người nhập cư nhấn mạnh rằng những người khác nên tham gia với họ ngay khi có cơ hội.

(Những người nhập cư nhấn mạnh rằng những người khác nên tham gia với họ ngay khi có cơ hội.) (Insisted đi với giới từ gì)

Jacksonians insisted that, like the common schools and the press, political parties were critical agencies of political learning.

(Jacksonians nhấn mạnh rằng, giống như các trường học thông thường và báo chí, các đảng chính trị là cơ quan quan trọng của việc học chính trị.)

By contrast, all the protagonists of diphtheria antitoxin serum insisted that it was a therapeutic treatment.

(Ngược lại, tất cả các chất chính của huyết thanh kháng độc tố bạch hầu đều khẳng định rằng nó là một phương pháp điều trị.)

xem thêm

Giải đáp thắc mắc Expect đi với giới từ gì ?
Giải đáp thắc mắc Contain đi với giới từ gì trong tiếng Anh

Bài viết trên đây IELTS Academic đã chia sẻ những kiến thức về cấu trúc insist và insisted đi với giới từ gì và cách dùng của insist. Cấu trúc trong tiếng Anh này được dùng một cách rất là đa dạng và linh hoạt trong ngữ pháp tiếng Anh, các bạn nên chú ý để dùng sao cho thật đúng chuẩn và chính xác nhé. IELTS Academic chúc các bạn có thể nhanh chóng nâng cao trình độ học tiếng Anh của mình.