Banner giảm 40% học phí

Look đi với giới từ gì? trong tiếng Anh và cách sử dụng look trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh thì mọi người sẽ thắc mắc là Look đi với giới từ gì? Đây là 1 trong những câu hỏi khá phổ biến của nhiều bạn đang học ngữ pháp tiếng anh. Để bạn hiểu rõ hơn về ý nghĩa, ngữ pháp cũng như cách dùng look trong Tiếng Anh ra sao, hãy tìm hiểu cùng IELTS Academic nhé!

Look đi với giới từ gì trong tiếng Anh
Look đi với giới từ gì trong tiếng Anh

Look là gì?

Đây là một số ý nghĩa của look được tổng hợp từ các từ điển được dịch chuẩn ra

look verb

UK  /lʊk/ US  /lʊk/

look verb (SEE): to direct your eyes in order to see (hướng mắt của bạn để xem )

Look! There’s mom.

(Nhìn! Có mẹ.)

NHẬP MÃ IAC40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

They looked at the picture and laughed.

(Họ nhìn vào bức tranh và cười.).

Look at all these toys on the floor.

(Nhìn tất cả những đồ chơi này trên sàn nhà.).

He looked up from himr book and smiled at me.

(Anh ấy nhìn lên khỏi cuốn sách của mình và mỉm cười với tôi)

I looked out (of) the window.

(Tôi đã nhìn ra ngoài cửa sổ.)

Look over there – there’s a rainbow!

(Nhìn đằng kia – có một cầu vồng!)

xem thêm Rise đi với giới từ gì trong tiếng Anh ?

look verb (SEARCH): to try to find something or someone (để cố gắng tìm một cái gì đó hoặc một ai đó)

I’m looking for my keys.

(Tôi đang tìm chìa khóa của mình.)

I looked everywhere, but I couldn’t find my food.

(Tôi đã nhìn khắp nơi, nhưng tôi không thể tìm thấy đồ ăn của mình.)

Have you looked in the dictionary?

(Bạn đã tìm trong từ điển chưa?)

I looked down the list but couldn’t see her name.

(Tôi nhìn xuống danh sách nhưng không thấy tên cô ấy.)

look verb (SEEM): to appear or seem (xuất hiện hoặc có vẻ)

You look well!

(Trông bạn ổn đấy!)

The roads look very hot.

(Những con đường trông rất nóng.)

That dress looks nice on you.

(Cô mặc cái váy đó rất đẹp.)

He has started to look his age (= appear as old as he really is).

(Anh ấy đã bắt đầu trông già đi (= trông già như thật).)

xem thêm

Complain đi với giới từ gì trong tiếng Anh
Believe đi với giới từ gì trong tiếng Anh bạn cần nắm

Look đi với giới từ gì? 

Bạn có biết Look đi với giới từ gì
Bạn có biết Look đi với giới từ gì

Dưới đây là bảng tổng hợp các giới từ mà look đi cùng!

TừNghĩaVí dụ
look afterChăm sóc ai/cái gìTom need to find someone who can look after him cats this weekend as he have to go away.Tom cần tìm một người có thể chăm sóc những con mèo của anh ấy vào cuối tuần này khi cô ấy phải đi xa.
look aheadLên kế hoạch trong tương laiThe past is past. Let me look ahead.Quá khứ nó đã là quá khứ.  Hãy nhìn về phía tương lai.
look aroundthăm thú, thăm quanDo you want to have a look around this town tonight?Bạn có muốn nhìn quanh thị trấn này vào đêm này không?
look at nhìnWhy do you look at me like that?Tại sao bạn nhìn tôi như thế?
look backHồi tưởng lại quá khứAdults often look back on their childhood as a golden age.Người lớn thường nhìn lại thời ấu thơ của họ như là một thời huy hoàng.
look down onCoi thường aiLong wasn’t successful, so they looked down on himLong đã không thành công, vì vậy họ đã coi thường anh ấy.
look fortìm kiếmThúy is looking for a job.Thúy đang tìm kiếm một công việc.
look forward tomong đợi, mong chờ, trông mongMy mother look forward to seeing me after the war is overMẹ tôi mong đợi được gặp tôi sau khi chiến tranh kết thúc
look in onNhân tiện ghé thăm aiLook in on your grandfather on your way home and make sure he has everything he needs.Nhân tiện, con hãy ghé thăm ông nội trên đường về để xem thử ông đã có đủ thứ ông cần chưa nhé.
look intoĐiều tra, kiểm traJean doesn’t have that information to hand but she will look into it and she will get back to you.Jean không có sẵn thông tin đó trong tay nhưng cô ấy sẽ kiểm tra và đưa cho bạn sau.
look onXem (một hoạt động/sự kiện nhưng không tham gia)The teacher looked on as his students danced around the room.Thầy giáo đứng xem các học trò nhảy quanh căn phòng.
look outCẩn thận, coi chừngLook out! There’s broken glass on the floor!Cẩn thận! Có kính vỡ trên sàn nhà đấy!
look out forĐể ý, đợi chờ (một cái gì sẽ xảy đến)Look out for hummingbirds in the garden, they are often seen here.Bạn hãy để ý lũ chim ruồi trong khu vườn này, người ta thường thấy chúng ở đây.
look out for someoneCoi sóc, bảo vệ aiI have always looked out for my little brother.Tôi luôn coi sóc em trai tôi.
look overSoát lạiCan you look over my thesis and tell me what you think I need to work on?Bạn có thể soát lại bài luận văn giùm tôi và cho tôi biết tôi cần cải thiện về cái gì không?
look throughĐọc lướt qua, soát lạiCan you have a look through this report before I hand it in to the boss?Bạn có thể soát lại bản báo cáo này trước khi tôi gửi nó cho sếp không?
look uptìm kiếm, traYou should use an appropriate dictionary to look up new words.Bạn nên dùng một cuốn từ điển phù hợp để tra từ mới.
look something upTìm kiếm thông tinWe can look up the address of the restaurant on the internet.Chúng ta có thể tìm địa chỉ của nhà hàng trên mạng Internet.
look someone upThăm ai (bạn cũ)Look me up if you are ever in Ireland!Hãy tới thăm tớ bất cứ lúc nào khi cậu đang ở Ireland nhé!
look upon someoneXem/coi ai như là…Nhi has always looked upon her father as a friend.Nhi luôn coi cha cô ấy như một người bạn.
look up to someoneTôn trọng, ngưỡng mộ aiToan have always looked up to his father.Toàn luôn ngưỡng mộ cha anh ấy.
look toTrông cậy, tin vào aiWe have always looked to our teacher for guidance.Chúng tôi luôn tin vào sự chỉ dẫn của giáo viên.

Các cấu trúc look trong tiếng Anh và sử dụng

Trong tiếng Anh Look là một động từ nên cấu trúc look mà chúng ta thường gặp  là:

Look + tính từ

Cấu trúc look này chỉ áp dụng khi look là một động từ nối. Khi đó look giống nghĩa với seem và appear là trông, có vẻ.có vẻ là,.

Look + trạng từ

look không phải là 1 động từ nối mà nó chỉ là ngoại động từ bình thường có tân ngữ kèm theo thì theo sau look là trạng từ.

Look + as if / as though / like + clause

Look + like + Noun

Nếu có một danh từ đứng sau “look”, ta không thể sử dụng “as if” hay “as though” mà phải dùng like để miêu tả sự giống nhau

xem thêm Giải đáp thắc mắc Expect đi với giới từ gì ?

Bài tập ứng dụng Look đi với giới từ gì

 1. If you don’t look out, you may fall on the ice. We_______ for each other on the trip.
 2. The police_______ the disturbance.
 3. I think you had better have the doctor look at you_______.
 4. _______ the window at what the neighbors are doing.
 5. Please _______ these papers.
 6. _______ the binoculars and see if you can get a better view.
 7. He _______ from him, not wishing her eyes to give away her true feelings. 
 8. _______ a change of weather in June.
 9. Do you want to _______ the school?
 10.  ______ my gloves.
 11.  The new neighbor _______ on us because our house is very modest.
 12. Jisso_______ her father
 13. “_______ the beach! It’s beautiful, isn’t it!”
 14. Let’s _______ our world.
 15. I am _______ information about my new school.

Đáp án:

 1.  looked out 
 2.  looked into
 3. over
 4. Look through
 5. look over
 6. Look through
 7. looked away
 8. Look for
 9. look around
 10. Looking for
 11.  looks down
 12.  looks like
 13. Look at
 14. look after
 15. looking for

Qua bài trên đây là về cấu trúc look với giới từ gì và cách dùng và  nhận biết các cấu trúc của look trong tiếng anh. Mong rằng qua bài học này đây IELTS Academic đã giúp các bạn sẽ nắm chắc các cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh này. Chúc các bạn học tập vui vẻ!