Banner giảm 40% học phí

Nắm ngay trạng từ quan hệ trong tiếng Anh

Ở bài biết trước chúng ta đã được tìm hiểu về mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh, trong đó có nội dung về trạng từ quan hệ, vậy nên các bạn cũng đã có những kiến thức ngữ pháp cơ bản về trạng từ quan hệ trong mệnh đề quan hệ. Trong bài viết ngày hôm nay, IELTS Academic sẽ cùng các bạn tìm hiểu chi tiết hơn về trạng từ quan hệ trong tiếng Anh cũng như thực hành một số bài tập về trạng từ quan hệ nhé. Bây giờ hãy bắt đầu cùng chúng tôi thôi nào!

trạng từ quan hệ trong tiếng Anh cần nắm
trạng từ quan hệ trong tiếng Anh cần nắm

Trạng từ quan hệ có chức năng nối mệnh đề quan hệ với mệnh đề chính. Các trạng từ quan hệ bao gồm: where, when và why.

Các trạng từ quan hệ trong tiếng Anh

Trạng từ quan hệ where

Where là trạng từ quan hệ chỉ nơi chốn. 

Trạng từ where thường đứng sau các danh từ như place (nơi chốn), house (ngôi nhà), street (con đường), town (thị trấn), country (Đất nước). 

Trạng từ where được dùng thay cho at/on/in which, then.

E.g.

The city where I used to live has been knocked down. (Thành phố nơi tôi đã từng sống đã bị phong tỏa).

NHẬP MÃ IAC40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Do you know the country where Vladimir Ilʹich Lenin was born? (Bạn có biết đất nước nơi mà Vladimir Ilʹich Lenin đã được sinh ra hay không?)

Trạng từ quan hệ when

When là trạng từ quan hệ chỉ thời gian.

Chúng ta thường sử dụng trạng từ When sau các danh từ như time (thời gian), period (giai đoạn), moment (khoảnh khắc), day (ngày), summer (mùa hè), v.v

E.g.

Do you remember the time when we all went to Sapa? (Bạn có nhớ thời gian mà tất cả chúng ta cùng đi Sapa không?)

April 1st is the day when people usually tell a lie. (Ngày mùng 1 tháng tư là ngày mà mọi người thường nói dối)

Trạng từ quan hệ Why

Why là trạng từ quan hệ chỉ lý do

Why thường đứng sau danh từ reason.

E.g. 

The reason why I can’t attend the party is that I don’t have time (Lý do mà tôi không thể tham gia buổi tiệc là vì tôi không có thời gian)

My classmate told me the reason why he have been late the day before (Bạn cùng lớp đã nói với tôi về lý do vì sao cậu ấy đến muộn ngày hôm trước).

Xem thêm Bạn có biết ? trạng từ chỉ tần suất trong tiếng Anh

Một số lưu ý khi sử dụng trạng từ quan hệ

 • Trong nhiều trường hợp chúng ta có thể sử dụng wherewhen mà không cần danh từ đứng trước.

E.g. 

Where I used to live has been knocked down.

Do you remember when we all went to Sapa?

 • Thay vì sử dụng mệnh đề quan hệ với where, chúng ta cũng có thể sử dụng một mệnh đề với giới từ.

E.g. The city I used to live in has been knocked down.

 • Chúng ta có thể lược bỏ trạng từ when hoặc why, hoặc có thể sử dụng that thay thế

E.g. The reason (that) I can’t attend the party is that I don’t have time.

Do you remember the time (that) we all went to Sapa?

 • Các mệnh đề với wherewhen có thể là các mệnh đề nối tiếp (Mệnh đề quan hệ nối tiếp là mệnh đề được dùng để giải thích một câu, trường hợp này sẽ dùng dấu phẩy để tách hai mệnh đề, và mệnh đề quan hệ luôn đứng cuối).

E.g.

We climbed up to the top of the hill, where we got an amazing view

(Chúng tôi đã trèo lên đỉnh của quả đồi, nơi mà chúng tôi đã có được một tầm nhìn tuyệt vời.)

Can we go out next week, when I won’t be so busy? (Chúng ta có thể đi chơi vào tuần sau được không, đó là khi tôi sẽ không quá bận?)

Trong những trường hợp này, chúng ta không thể lược bỏ where hoặc when, và chúng ta cũng không thay thế where hoặc when bằng that được.

Bài tập:

Câu 1: Chọn đáp án phù hợp để hoàn thành câu.

 1. The place …. I spent my holiday was really beautiful
 2. What B. When C. Why D. Where
 3. The hospital …. My friend stayed was not clean
 4. Where B. Whom C.When D. Why
 5. That was the last time ….I saw him
 6. Where B. When C. Why D. Which
 7. The reason … I called her was to tell her the truth
 8. When B. Why C. Who D. What
 9. She told me her address … I wrote on the envelope
 10. When B. Which C. Why D. Where

Câu 2: Hãy nối các câu sau sử dụng trạng từ quan hệ

 1. He recently went back to China. He was born in China nearly 40 years ago.
 2. The reason hasn’t been told yet. My boss will go to that city for this reason
 3. The city was beautiful. We spent our vacation there.
 4. Her parents first met in 1939. The Second World War started then
 5. 7:00 is the time. My car will arrive then

Đáp án:

Câu 1: Chọn đáp án phù hợp để hoàn thành câu.

 1. D
 2. A
 3. B
 4. B

Câu 2: Hãy nối các câu sau sử dụng trạng từ quan hệ

 1. He recently went back to China, where he was born nearly 40 years ago.
 2. The reason why my boss will go to that city hasn’t been told yet
 3. The city where we spent our vacation was beautiful
 4. Her parents first met in 1939, when the Second World War started
 5. 7:00 is the time when my car will arrive.

Vậy là chúng ta cũng đã tìm hiểu xong các kiến thức về trạng từ quan hệ trong tiếng Anh cũng như một số lưu ý khi sử dụng trạng từ quan hệ. Các bạn cố gắng kết hợp giữa việc học lý thuyết và luyện tập nhiều bài tập thực hành để nắm vững những kiến thức quan trọng này nhé. IELTS Academic chúc các bạn học tốt!