Banner back to school tháng 7

Capable đi với giới từ gì ? Tổng hợp kiến thức về 2 giới từ đi kèm Capable trong tiếng Anh

“Capable” là một từ vựng trong tiếng anh được sử dụng khi đề cập đến khả năng của ai đó. Vậy Capable có ý nghĩa cụ thể như thế nào và Capable đi với giới từ gì? Bạn đọc hãy cùng IELTS Academic khám phá qua nội dung bài viết dưới đây. Bài viết cũng bao gồm bài tập có đáp án để bạn luyện tập củng cố kiến thức ngữ pháp

Capable đi với giới từ gì trong tiếng Anh
Capable đi với giới từ gì trong tiếng Anh

Định nghĩa “Capable” trong tiếng Anh

 • Xét về phiên âm, “Capable” có cách đọc là /ˈkeɪpəbl/ trong cả tiếng Anh – Anh và Anh – Mỹ, từ vựng có 3 âm tiết và trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.
 • Xét về dạng từ và nét nghĩa, “Capable” là một tính từ trong câu mang nghĩa “có khả năng/có năng lực”. Danh từ cùng nét nghĩa có dạng “Capability – khả năng/ năng lực”.
 • Ví dụ “Capable” trong câu
ExamplesMeaning
She seems like a very capable leader.Cô ấy có vẻ là một lãnh đạo rất tài năng.
I could hardly believe that Peter is capable of cooking.Tôi khó tin một điều rằng Peter giỏi nấu nướng.

Như có thấy trong hai ví dụ trên, trong câu, “Capable” có thể đi kèm với giới từ hoặc không để diễn đạt các ý nghĩa khác nhau. Vậy, nếu xét về phương diện giới từ, thì “Capable đi với giới từ gì?”. Thắc mắc này sẽ được giải đáp ở các mục tiếp sau đây:

Capable đi với giới từ of

Gần như 100% các trường hợp trong tiếng anh, capable luôn kết hợp với giới từ “of” trong câu.

 • Cấu trúc tổng quát:
 1. S + be + capable of + sth (be chia theo thì) – ai đó có khả năng gì
 2. S + be + capable of + doing sth (be chia theo thì) – ai đó có khả năng làm gì
 • Ví dụ các cấu trúc trên
ExamplesMeaning
She is extremely capable of the better position. Cô ấy thực sự có thể làm ở một vị trí tốt hơn.
She could hardly believe her ex-boyfriend was capable of such kindness.Cô ấy cảm thấy khó tin rằng bạn trai cũ có thể tốt tính đến vậy.
My older brother is highly capable of completing that project well.Anh trai tôi khả năng cao có thể hoàn thành tốt dự án đó.
Linda was not physically capable of taking part in the mountain climbing competition.Linda thì đã không đủ khả năng thể chất để tham gia vào cuộc thi leo núi.

Capable đi với giới từ in

Mặc dù phần lớn Capable đi với giới từ of, trong tiếng Anh vẫn có một số trường hợp hiếm hoi Capable đi với giới từ In.

 • Cấu trúc tổng quát: Be capable in sth – có khả năng trong tình huống/trường hợp nào/ việc gì
 • Ví dụ:
ExamplesMeaning
After many difficulties, he realizes that he is quite capable in a crisis.Sau nhiều khó khăn, anh ấy nhận ra bản thân có khả năng trong khủng hoảng.
Alex is overconfident that he is capable in all aspects.Alex quá tự tin rằng là anh ấy có khả năng trong mọi khía cạnh.

Capable sử dụng với giới từ in trong cụm từ cố định “in one’s capable hands” 

Thuộc vùng kiến thức liên quan đến giới từ của “Capable”, ta có thành ngữ: “In one’s capable hands”

Hiểu một cách đơn giản, thành ngữ này mang nghĩa “Ai sẽ xử lý vấn đề gì (vì người ta có khả năng)

Ví dụ:

NHẬP MÃ IAC40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
 • He leaves the position in my capable hands. (Anh ấy rời đi để tôi chịu trách nhiệm ở vị đó)
Biết ngay Capable đi với giới từ gì
Biết ngay Capable đi với giới từ gì

Bài tập

Điền giới từ in/of nếu có để hoàn thành các câu sau:

 1. My manager is going away next week, so She’ll be leaving everything ……… my capable hands.
 2. My boss needs to get an assistant who’s capable of……….. dealing with emergency situations. 
 3. I think women are more capable ……….. looking after children rather than men.
 4. Lucy is considered to be capable ………. every case.
 5. I guarantee that Simon is really capable ………… doing this project because he has had many years experience at the same position.

Đáp án

 1. My manager is going away next week, so She’ll be leaving everything in my capable hands.
 2. My boss needs to get an assistant who’s capable of dealing with emergency situations. 
 3. I think women are more capable of looking after children rather than men.
 4. Lucy is considered to be capable in every case.
 5. I guarantee that Simon is really capable of doing this project because he has had many years experience at the same position.

Xem thêm Familiar đi với giới từ gì? trong tiếng Anh

Tổng kết

Như vậy, trên đây là tổng hợp tất tần tật kiến thức liên quan đến giới từ của từ vựng “Capable”.  Chắc chắn sau khi đọc xong bài viết này, các bạn đã tự mình trả lời được câu hỏi Capable đi với giới từ gì rồi phải không nào. Và đừng quên làm bài tập đầy đủ để hiểu rõ cách dùng và vận dụng kiến thức một cách thành thạo nhé!