Banner back to school tháng 7

Spend đi với giới từ gì ? trong tiếng Anh

Spend nghĩa là gì? Spend được dùng như thế nào trong tiếng Anh hay, Spend đi với giới từ gì….chắc hẳn là các câu hỏi mà bạn học ngữ pháp tiếng Anh đều thắc mắc khi lần đầu tiếp xúc với từ vựng này trong các ngữ cảnh tiếng Anh. Vậy nên, trong bài viết dưới đây, IELTS Academic sẽ giúp bạn hệ thống đầy đủ kiến thức liên quan đến từ vựng này nhé!

Spend đi với giới từ gì trong tiếng Anh
Spend đi với giới từ gì trong tiếng Anh

Định nghĩa “Spend” trong tiếng Anh

 • Xét về phiên âm, Spend được phát âm là /spend/ trong cả tiếng Anh – Anh và Anh  – Mỹ, gồm hai âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.
 • Spend được dùng như một động từ thường trong tiếng Anh và được hiểu với nghĩa là “dành (thời gian/công sức/ tiền bạc…)” để làm việc gì đó.
 • Ví dụ Spend được dùng trong câu:
ExamplesMeaning
He spends six hours per day sleeping.Anh ta dành 6 giờ mỗi ngày để ngủ.
My friend spends the whole day doing exercise because he has to prepare for the coming competition.Bạn tôi dành cả ngày để tập luyện vì anh ấy phải chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.
My younger sister and I spend too much money on clothes every month.Em gái và tôi dành rất nhiều tiền vào quần áo mỗi tháng.
Luke spends a lot of time on extracurricular activities instead of studying hard.Luke dành nhiều thời gian cho các hoạt động ngoại khóa thay vì học tập chăm chỉ.

xem thêm Look đi với giới từ gì? trong tiếng Anh và cách sử dụng look trong tiếng Anh

Spend đi với giới từ on

On là giới từ đi kèm ngay sau Spend trong câu, ta có cấu trúc: 

 • S + spend (chia theo thì) + time/ money +  on + Ving/Sth ………. – Ai đó dành thời gian/ tiền bạc vào việc gì/ làm gì

Ví dụ:

ExamplesMeaning
She spent all her savings on a new house by the sea.Cô ấy đã dành tất cả tiền tiết kiệm của mình vào (để mua) ngôi nhà mới gần biển.
Alex does not often spend his money on junk food. Alex không thường tiêu tiền để mua đồ ăn vặt.
How many hours do you often spend on doing homework every day?Bạn dành bao nhiêu giờ đồng hồ để làm bài tập về nhà mỗi ngày?
Xem thêm: Đặt câu hỏi với từ gạch chân

Các cấu trúc ngữ pháp của “Spend” trong tiếng Anh

Spend đi với giới từ gì cấu trúc cách dùng
Spend đi với giới từ gì cấu trúc cách dùng

Bên cạnh cấu trúc với giới từ On như trên, Spend có thể sử dụng trong câu không có giới từ đi kèm để diễn tả ý nghĩa tương tự. Cụ thể ta có cấu trúc tổng quát:

 • S + spend (chia theo thì) + time/money + Ving + (O) – dành thời gian/tiền bạc làm việc gì

Từ đây, ta thấy, giới từ on được sử dụng khi tân ngữ sau nó là một vật hoặc một hành động, còn khi sau Spend là một hành động thì giới từ On là không bắt buộc. Thực tế, trong giao tiếp, người ta thường lược bỏ giới từ On nếu sau Spend là một Ving.

Ví dụ:

NHẬP MÃ IAC40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
 • He spends at least 30 minutes per day playing football with his friends. = He spends at least 30 minutes per day on playing football with his friends. (Anh ấy dành ít nhất 30 phút mỗi ngày đá bóng cùng với bạn mình)

xem thêm

Discuss đi với giới từ gì ? trong tiếng Anh được dùng như thế nào
Những điều bạn cần biết Insisted đi với giới từ gì ?

Các cụm từ cố định chứa Spend trong tiếng Anh

 • Spend the night with somebody

Cụm từ này có nghĩa là dành thời gian 1 đêm với ai đó (1 đêm bên nhau/ đi đêm với ai)

Ví dụ: It’s too late right now, i think you’d better spend the night with us. (Quá là khuya rồi đó, tôi nghĩ tốt hơn hết bạn nên ở lại đây với chúng tôi đêm nay.)

 • Spend a penny

Đây là một cụm từ lóng được dùng trong tiếng Anh – Anh thời trước, có nghĩa là đi vệ sinh – use the toilet. 

Bài tập

Hoàn thành câu với các từ gợi ý sau đây:

 1. Linda/ have/ spend/ $2 million/improve/ laptop.
 2. His girlfriend/ spend/ almost all/ salary/ dresses.
 3. That money/be/ better/ spend/ take care of/ elderly people.
 4. She/ been/ spend/ all/ energy/  try/ find/ well-paid job.
 5. It/be/ widely/believe/government/ spend/ more/ education/ healthcare systems.

Đáp án

 1. Linda has just spent $2 million (on) improving her laptop.
 2. His girlfriend spent almost all her salary on dresses.
 3. That money would be better spent (on) taking care of the elderly people.
 4. She’s been spending all her energy (on) trying to find a well-paid job.
 5. It is widely believed that the government spends more on education than the healthcare systems.

xem thêm

Arrive đi với giới từ gì ? phân biệt ARRIVE IN, ARRIVE AT, ARRIVE ON
Rise đi với giới từ gì trong tiếng Anh ?

Tổng kết

Như vậy, trên đây chúng mình đã giúp bạn đọc tổng hợp đầy đủ các kiến thức liên quan đến từ vựng “Spend” trong tiếng Anh, đặc biệt là kiến thức liên quan đến giới từ của nó. Hi vọng, sau khi đọc bài viết này, bạn đã tự mình trả lời được câu hỏi “Spend đi với giới từ gì?”. Và đừng quên làm bài tập đầy đủ để củng cố kiến thức và sử dụng thành thạo các cấu trúc của Spend trong thực tế giao tiếp hàng ngày nhé!