Kiến thức liên từ kết hợp trong tiếng Anh kèm bài tập

Trong bài viết này, IELTS Academic sẽ cung cấp giúp bạn kiến thức ngữ pháp đầy đủ nhất về loại liên từ đầu tiên –  Liên từ kết hợp trong tiếng Anh nhé.

Kiến thức liên từ kết hợp trong tiếng Anh kèm bài tập
Kiến thức liên từ kết hợp trong tiếng Anh kèm bài tập

Thế nào là liên từ trong tiếng Anh?

 • Liên từ kết hợp (coordinating conjunctions)
 • Liên từ tương quan (correlative conjunctions)
 • Liên từ phụ thuộc (subordinating conjunctions) 

Liên từ được hiểu là từ vựng sử dụng để liên kết hai từ, cụm từ, mệnh đề hoặc câu lại với nhau. Liên từ được chia thành ba loại, đó là:

Liên từ kết hợp trong tiếng Anh là gì?

 • Liên từ kết hợp là một loại liên từ trong tiếng anh, dùng để nối các từ/ cụm từ hay nhóm từ cùng một loại, hoặc nối những mệnh đề ngang hàng nhau (tính từ với tính từ, danh từ với danh từ, cụm danh từ với danh từ,…)
 • Có 7 liên từ thuộc nhóm này bao gồm: for, and, nor, but, or, yet, so

Dưới đây là nội dung chi tiết về nghĩa và cách dùng của từng loại liên từ kết hợp này nhé!

Các liên từ kết hợp trong tiếng anh – Mẹo ghi nhớ nhanh

Có 7 liên từ kết hợp trong tiếng Anh, để ghi nhớ nhanh các từ này, bạn chỉ cần ghi nhớ từ FANBOYS. 

Đó là tổ hợp các chữ cái đầu của 7 liên từ kết hợp: For, And, Nor, But, Or, Yet, So.

Liên từ kết hợp For

Đóng vai trò là liên từ kết hợp, liên từ “for” với nghĩa “vì, do, cho” cái gì hay ai. Liên từ “for” dùng để đưa ra lý do hay mục đích nào đó.

Ví dụ:

 • I have to study hard for a high score in the final test. (Tôi học hành chăm chỉ để đạt điểm cao trong bài thi cuối cùng)
 • I have a stomach-ache, for yesterday I ate seafood. (Tôi bị đau bụng vì hôm qua tôi ăn hải sản)

Liên từ kết hợp And

Liên từ kết hợp “And” được hiểu nghĩa là “và, kết hợp với, cùng với”. Dùng để bổ sung thông tin vào một thứ trước đó.

Ví dụ:

 • My boyfriend and I will travel to HaLong Bay this summer vacation. (Tôi và bạn trai sẽ đi vịnh Hạ Long trong kỳ nghỉ hè này) 
 • He is wealthy and famous. (Anh ta giàu có và nổi tiếng)

Liên từ kết hợp Nor

Liên từ kết hợp “nor” được hiểu với nghĩa là “cũng không”. Dùng để bổ sung thêm một ý phủ định vào một ý phủ định được nêu trước đó.

Ví dụ:

 • I will not learn how to dance nor sing bolero. (Tôi sẽ không học nhảy hay hát bolero)

Liên từ kết hợp But

Liên từ kết hợp “But” được hiểu với nghĩa “nhưng, nhưng mà”. Dùng để diễn tả sự đối lập hay ngược nghĩa.

Ví dụ:

 • She is not rich but excellent. (Cô ấy không giàu nhưng rất xuất sắc)

Liên từ kết hợp Or

Liên từ kết hợp “Or” được hiểu với nghĩa “hoặc, hoặc là”. Dùng để nêu thêm sự lựa chọn giữa hai hay nhiều sự vật, sự việc.

Một số liên từ kết hợp mang nghĩa tương tự như: or else, otherwise (nếu không thì)

Ví dụ:

 • He chooses to shop online or offline. (Anh ta chọn mua đồ quan mạng hay trực tiếp)
 • I have to review all the lessons before the test, otherwise I will get a bad mark. (Tôi phải ôn hết các bài học trước bài kiểm tra, nếu không thì tôi sẽ bị điểm kém)

Liên từ kết hợp Yet

Liên từ kết hợp “Yet” được hiểu với nghĩa “vậy mà, thế mà”. Dùng để biểu đạt một ý ngược lại so với ý trước đó. Nói cách khác, ta thấy “Yet” mang ý nghĩa tương tự liên từ kết hợp “but”.

Ví dụ:

 • I was well-prepared for the interview, yet I still failed. (Tôi đã chuẩn bị kỹ cho buổi phỏng vấn rồi, vậy mà tôi vẫn trượt.)

Liên từ kết hợp So

Liên từ này được hiểu với nghĩa là “nên, vậy nên”. Dùng để nêu ra kết quả, kết cục của hành động, sự việc. 

Một số liên từ đồng nghĩa với “So” như: Therefore, Hence, As a result,…

Ví dụ:

 • He came late, so his teacher punished him. (Anh ta đến trễ nên giáo viên đã phạt anh ta.)
 • He was sick, so he didn’t attend the Math lesson yesterday. (Anh ấy bị ốm nên đã không học tiết toán hôm qua)

Chức năng của danh từ kết hợp trong tiếng Anh

Liên từ kết hợp nối hai từ
Liên từ kết hợp nối hai cụm từ
Liên từ kết hợp nối hai mệnh đề
Liên từ kết hợp nối hai câu (dùng cho Speaking)

Xem thêm Ôn ngay và rèn luyện bài tập liên từ trong tiếng Anh

Sử dụng các liên từ kết hợp trong bài thi IELTS

Bài thi IELTS Writing

Trong các bài thi viết nói chung và bài thi IELTS Writing nói riêng, việc sử dụng hợp lý và thành thạo các liên từ kết hợp sẽ giúp bạn tăng điểm ngữ pháp (Grammar) và độ mạch lạc, trôi chảy (Coherence and Fluency).

Ví dụ: 

 • Thay vì viết các câu đơn riêng lẻ “The government should enact more strict laws. The environment can be better protected.” Bạn viết một câu có sử dụng liên từ “SO”
 • The government should enact more strict laws, so the environment can be better protected.

Bài thi IELTS Speaking

Tương tự như bài thi viết, việc sử dụng thuần thục các liên từ khi nói sẽ giúp bài nói của bạn mạch lạc, dễ hiểu hơn. Mặt khác, rõ ràng rằng trong tiêu chí chấm Coherence and Fluency chứa mục yêu cầu sử dụng các liên từ phù hợp và tự nhiên.

Bài tập về liên từ kết hợp trong tiếng Anh (có đáp án)

Điền liên từ phù hợp 

 1. My Granny is getting old ………….forgetful.
 2. I got sick,……….I stayed at home all day.
 3. The coffee was very strong, ……… it couldn’t keep us awake until midnight.
 4. She is supposed to make tea ……… her birthday party.
 5. I don’t want to call him ………. intend to apologize to him.
 6. They are old-fashioned and expensive, ………people buy them. 
 7. On Sunday evening, sometimes I either go to the theater ……… stay at home and watch TV.
 8. She is beautiful ………arrogant. 
 9. I will stand here and wait …….. you.
 10. He doesn’t smoke, ……… does he drink.

Đáp án

andsobutfornor
yetorbutfornor

Xem thêm Ôn và làm bài tập về đại từ trong tiếng Anh có đáp án

Tổng kết

Trên đây là tổng hợp đầy đủ kiến thức về liên từ kết hợp trong tiếng Anh. IELTS Academic hi vọng bạn đã nắm được kiến thức bổ ích này mà hoàn thành đầy đủ các bài tập rèn luyện nhé!