Banner học phí 99k/h

Giải đáp thắc mắc Object đi với giới từ gì?

Tiếp tục chuỗi các bài viết giải đáp thắc mắc về giới từ đi kèm theo động từ trong tiếng Anh. Hôm nay IELTS Academic mang đến bạn động từ “Object” và giúp bạn tìm hiểu xem Object đi với giới từ gì? Câu trả lời sẽ có ở bài viết dưới đây, cùng tham khảo ngay nhé.

Biết ngay Object đi với giới từ gì
Biết ngay Object đi với giới từ gì

Giải thích Object đi với giới từ gì?

Trước khi đến với phần giải đáp “Object đi với giới từ gì?” chúng ta sẽ cùng khám phá qua kiến thức chung về động từ Object nhé.

Định nghĩa “Object” trong tiếng Anh

Định nghĩa: Object vừa là danh từ vừa là động từ

 • Object (noun): a thing that you can see or touch but that is not usually a living animal, plant, or person (một thứ mà bạn có thể nhìn thấy hoặc chạm vào nhưng đó thường không phải là động vật, thực vật hoặc người sống) có nghĩa là một đồ vật, một vật thể nào đó hoặc một mục tiêu, mục đích.

E.g: 

There are 2 objects in her backpack: a book and a coat. (Có 2 đồ vật trong ba lô của cô ấy:  một quyển sách và một chiếc áo khoác.)

With the object of buying a new house, she worked all day. (Với mục đích mua được một căn nhà mới, cô ấy đã làm việc quên cả ngày tháng.)

 • Object (verb) say something to express one’s disapproval of or disagreement with something. (nói điều gì đó để bày tỏ sự không đồng tình hoặc không đồng ý với điều gì đó.)

E.g: 

NHẬP MÃ IAC40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

No one objected when the project got underway. (Không ai phản đối khi dự án được tiến hành.)

The director thinks employees will object to overtime. (Giám đốc nghĩ rằng nhân viên sẽ phản đối việc làm thêm giờ.)

Gia đình từ của “Object:

 • Object (n) đồ vật, vật thể
 • Object (v) phản đối
 • Objection (n) sự phản đối
 • Objector (n) người phản đối

Xem thêm Feel đi với giới từ gì? Tổng hợp các cách dùng của Feel trong tiếng Anh

trong tiếng anh Object đi với giới từ gì
trong tiếng anh Object đi với giới từ gì

Cấu trúc “Object” trong tiếng Anh

Trong phần này, chúng mình sẽ giới thiệu đến bạn bạn cấu trúc Object và Object ở dạng động từ.

Cấu trúc chung

Object to + N/V-ing: phản đối cái gì, phản đối ai làm gì

E.g:

My mother objected to my plans to study abroad. (Mẹ tôi phản đối kế hoạch đi du học của tôi.)

Jade objects to her brother joining the entertainment industry. (Jade phản đối anh trai cô ấy gia nhập với giải trí. )

xem thêm

Contact đi với giới từ gì? trong tiếng Anh
Dependent đi với giới từ gì Dependent on, upon? Đặc điểm và Cách dùng

Cụm từ Object phổ biến

 • Object to the notion: phản đối một quan điểm nào đó.

E.g: I object to the notion that university is the only path to success. (Tôi phản đối quan điểm rằng đại học là con đường thành công duy nhất.)

 • Object to the idea: phản đối một ý kiến/ý tưởng nào đó.

E.g: My parents were against the idea that I settled abroad. (Ba mẹ tôi phản đối ý tưởng rằng tôi định cư nước ngoài.)

 • Object to the use: phản đối một mục đích nào đó

E.g: Many people object to the use of borax in food. (Rất nhiều người phản đối việc sử dụng hàn the trong thực phẩm. )

 • Object strongly: phản đối mạnh mẽ 

E.g: I strongly object to the attitude. (Tôi cực kỳ phản đối thái độ ứng xử vừa nãy của bạn.)

 • Object that + sentence: phản đối rằng…

E.g: People are objecting that the tax is too high. (Người dân đang phản đối việc thuế quá cao.)

xem thêm Bạn có biết Surprise đi với giới từ gì ? trong tiếng Anh

Tìm hiểu “Object” đi với giới từ gì?

Sau đây là các trường hợp giới từ kết hợp được với Object:

 • Object to N/Ving: phản đối cái gì, phản đối ai

E.g: We vehemently object to racism. (Chúng tôi kịch liệt phản đối phân biệt chủng tộc.)

 • Object against N/Ving: phản đối, chống đối điều gì (giống với Object to)

E.g: They held a rally to object against the new state policy. (Họ mở cuộc biểu tình để phản đối chính sách mới của bang.)

Vậy là IELTS Academic đã cùng các bạn khám phá câu hỏi “Object đi với giới từ gì?”  rồi đúng không nào? Không những thế chúng ta đã có một buổi ôn tập lại kiến thức ngữ pháp động từ “Object” và các kiến thức liên quan thú vị. Nếu thấy bài viết bổ ích, hãy cho chúng mình một Like và một Comment bên dưới bài viết nhé.