Banner back to school tháng 7

Opposed đi với giới từ gì? Tất tần tật về Opposed trong tiếng Anh

Các giới từ trong tiếng anh với từ “Oppose hay Opposed nghĩa là gì?”, “Opposed đi với giới từ gì và cách dùng như thế nào?”…. chắc hẳn là các câu hỏi mà người học tiếng Anh lần đầu tìm hiểu về từ vựng này thắc mắc. Trong bài biết dưới đây, IELTS Academic sẽ giúp bạn giải đáp 1001 câu hỏi liên quan đến từ vựng này nhé!

Opposed đi với giới từ gì nắm ngay
Opposed đi với giới từ gì nắm ngay

“Opposed” nghĩa là gì?

“Opposed” được hình thành từ động từ nguyên mâu “Oppose”, mang nghĩa “phản đối (thường là kịch liệt/ gay gắt)

Một số dạng khác của “Oppose” ứng với các thì trong tiếng Anh

Dạng nguyên mẫuDạng chia quá khứDạng hoàn thànhDạng tiếp diễn
OpposeOpposedOpposedOpposing

Như vậy “Opposed” là dạng thức ở thì quá khứ hoặc hoàn thành. Ngoài ra nếu xét về tính chất câu, “Opposed” là hình thức dùng trong câu bị động, với nghĩa “bị phản đối, bị ngược với, bị đối lập với”.

Ví dụ:

 • His opinion is opposed to mine, when it comes to this issue. (Quan điểm của anh ta thì trái ngược với của tôi đối với vấn đề này)
 • You opposed his idea, right? (Bạn phản đối ý tưởng của anh ấy, phải không?)
 • The latest proposed tax growth has been opposed by my managers. (Kiến nghị tăng thuế mới nhất bị phản đối bởi những người quản lý của tôi.)

>>> Xem thêmEquipped đi với giới từ gì? tìm hiểu kiến thức về “Equipped”

Opposed đi với giới từ gì?

Trong câu chủ động, “opposed” không có giới từ đi kèm. Ta có các cấu trúc thường gặp

NHẬP MÃ IAC40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
 • oppose sth/sb: phản đối ai/ cái gì
 • oppose doing sth: phản đối làm việc gì
 • oppose sb/sth doing sth: phản đối ai/cái gì làm gì

“Opposed” đi với giới từ “to” trong câu hoặc được theo sau bởi giới từ “by” để chỉ đối tượng tác động trong cấu trúc câu bị động tổng quát. Cụ thể:

 • Be opposed to sth: phản đối cái gì (opposed thường được coi như là một tính từ)
ExamplesMeaning
Her perspective about the solution is opposed to his manager.Quan điểm của anh ấy về giải pháp thì trái ngược với sếp của anh ấy.
She is bitterly opposed to the war between Russia and Ukraine. Cô ấy phản đối kịch liệt chiến tranh giữa Nga và Ukraine.
My mom is strongly opposed to my learning to dance.Mẹ tôi phản đối mạnh mẽ việc tôi học nhảy.
 • Be opposed by sb/sth: bị phản đối bởi ai, cái gì (Opposed thường được coi như là một động từ phân từ)
ExamplesMeaning
His perspective about the solution is opposed by his manager.Quan điểm của anh ấy về giải pháp bì bị phản đối bởi quản lý.
The war between Russia and Ukraine is bitterly opposed by her.Chiến tranh giữa Nga và Ukraine thì bị phản đối kịch liệt bởi cô ấy.
My learning to dance is strongly opposed by my mom.Việc học nhảy của tôi bị phản đối kịch liệt bởi mẹ.

>>> Xem thêmTrong tiếng Anh Loyal đi với giới từ gì ?

Ý nghĩa và cách dùng cụm từ “as opposed to” 

“As opposed to” là một thành ngữ mang ý nghĩa “hơn là, thay vì”. Cụm từ này đồng nghĩa với cụm từ “Rather than” hoặc “Instead of” trong tiếng Anh. 

Ta có cấu trúc tổng quát sẽ là:

 • As opposed to + Ving/sth
ExamplesMeaning
I prefer traveling alone to going with friends = I prefer to travel alone, as opposed to going with my friends.Tôi thích đi du lịch một mình hơn là với những người bạn. 
This T-shirt is made from silk, as opposed to cotton. Chiếc áo phông này được làm từ lụa thay vì cotton.
My salary this month is 3000$ as opposed to 2000$ for last month.Lương của tôi tháng này là 3000 đô thay vì là 2000 đô như tháng trước.

>>> Xem thêmCách dùng Quite và Quite đi với giới từ gì trong tiếng Anh

Ứng dụng “As opposed to” trong bài thi IELTS

Như đã nói ở trên, ta có cụm từ “As opposed to V-ing/sth” có ý nghĩa so sánh, đối chiếu. Vì vậy, cụm từ này thường được áp dụng nhiều nhất trong các bài Writing Task 1. 

Ví dụ: Ta muốn so sánh các số liệu trên biểu đồ cho trước giữa các năm

 • The inflation numbered 7 percent this year as opposed to 8 percent for last year. (Lạm phát năm nay là 7% so với năm ngoái là 8%) 

Bài tập rèn luyện

Điền giới từ “to” hay “by thích hợp để hoàn thành các câu sau: 

 1. This ban was opposed …….. the UK government in 2012.
 2. I think we should stop that terrorists from operating, as opposed ……… chasing him.
 3. He likes playing volleyball, as opposed………..video games.
 4. She found herself opposed ……… her close friend.
 5. These ideas are opposed ………….. his actions. 

Đáp án

 1. This ban was opposed by the UK government in 2012.
 2. I think we should stop that terrorists from operating, as opposed to chasing him.
 3. He likes playing volleyball, as opposed to video games.
 4. She found herself opposed by her close friend.
 5. These ideas are opposed to his actions. 

Tổng kết

Trên đây là tổng hợp tất tần tật kiến thức ngữ pháp về từ vựng “Opposed” trong tiếng Anh bao gồm: định nghĩa “Opposed”, Opposed đi với giới từ gì?”, cụm thành ngữ chứa “Opposed” và bài tập rèn luyện (có đáp án). Ngoài ra còn có rất nhiều giới từ khác chắc bạn chưa biết như: ” Fascinated đi với giới từ gì ” hay ” Supply đi với giới từ gìIELTS Academic hi vọng sau khi đọc hết bài viết này, bạn đã có thể tự mình giải đáp các thắc mắc liên quan đến “Opposed”. Chúc các bạn học tốt!