Banner back to school tháng 7

Cách dùng Quite và Quite đi với giới từ gì trong tiếng Anh

Trong ngữ pháp tiếng Anh các giới từ trong tiếng anh, khi muốn diễn tả ý nghĩa “khá” chúng ta có thể sử dụng trạng từ quite, ngoài ra quite cũng được sử dụng trong nhiều trường khác, có thể bổ nghĩa cho một tính từ hoặc một trạng từ khác. IELTS Academic mời các bạn cùng xem hết bài viết ngày hôm nay để tìm hiểu xem quite có thể đi với tính từ gì cũng như Quite đi với giới từ gì nhé.

Quite đi với giới từ gì trong tiếng Anh
Quite đi với giới từ gì trong tiếng Anh

Quite: khá, tương đối (đến một mức độ nào đó) và Quite đi với giới từ gì

Quite có thể bổ nghĩa cho tính từ, động từ

E.g.

This movie is quite interesting (Xem này khá thú vị)

I quite like sea foods (Tôi khá là thích hải sản)

He sings quite well (Anh ấy hát khá hay)

He’s quite a good player (Anh đấy là một người chơi khá giỏi)

NHẬP MÃ IAC40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Trong trường hợp này, quite có các từ đồng nghĩa như: fairly, pretty

Lưu ý: trong trường hợp này, khi quite được sử dụng với một tính từ trước một danh từ, nó đứng trước a hoặc an. Chúng ta có thể nói:

It’s quite a long dress hoặc this dress is quite long nhưng không nói it’s a quite long dress

>>> Xem thêm ” Interract đi với giới từ gì

Quite: Ở mức độ lớn nhất có thể (hoàn toàn)

E.g. 

Are you quite sure?(Bạn có hoàn toàn chắc chắn không?)

I’m sorry, I don’t quite understand.(Tôi xin lỗi, tôi không hiểu hoàn toàn)

don’t quite know what to do next.(Tôi hoàn toàn không biết phải làm gì tiếp theo)

Các từ đồng nghĩa:  completely, absolutely, entirely

Quite thường mang nghĩa hoàn toàn khi đi với những tính từ sau: sure (chắc chắn), right (đúng), true (đúng), clear (rõ ràng), different (khác nhau), amazing (tuyệt vời), certain (chắc chắn), wrong (sai), safe (an toàn), obvious (rõ ràng), unnecessary (không cần thiết), extraordinary (phi thường), impossible (không thể), incredible (đáng kinh ngạc)

Lưu ý: trong trường hợp này, khi quite được sử dụng với một tính từ trước một danh từ, nó đứng sau a hoặc an trong tiếng Anh-Anh nhưng đứng trước a hoặc an trong tiếng Anh-Mỹ. 

Quite: ở một mức độ lớn, rất, thực sự

E.g. 

I can write it quite correctly (Tôi có thể viết nó thực sự chính xác).

I am quite comfortable here (Tôi ở đây rất thoải mái).

Quite: được dùng để nói bạn đồng ý với ai đó hoặc thể hiện rằng bạn hiểu họ.

E.g. ‘It’s not something we want to have talked about.’ ‘Quite so.’

(“Đó không phải là điều chúng tôi muốn nói đến.” “Đồng ý như thế”.)

>>> Xem thêm

Opposed đi với giới từ gìLoyal đi với giới từ gì
Equipped đi với giới từ gìFascinated đi với giới từ gì

Thành ngữ với quite

Quite a/the something (đối với trường hợp trang trọng) và quite some something (đối với trường hợp bớt trang trọng): được sử dụng để chỉ ra rằng một người hoặc một sự vật đặc biệt ấn tượng hoặc bất thường theo một cách nào đó.

E.g.

This is quite a different problem (Đây là một vấn đề hoàn toàn khác)

It must be quite some car.(Nó chắc hẳn phải là một chiếc xe hơi).

Quite the contrary: Được sử dụng để nhấn mạnh rằng điều ngược lại với điều đã được nói đến là đúng.

E.g.

I don’t find him smart at all. Quite the contrary (Tôi không thấy anh ta thông minh chút nào cả. Hoàn toàn trái ngược.

>>> Xem thêmSupply đi với giới từ gì

Quite a few: Để nói đến một số lượng khá lớn

E.g.

He’s waited for you quite a few times (Anh đấy đã đứng đợi bạn khá nhiều lần).

Các cụm từ đồng nghĩa: a good few, a fair few

Quite a lot (of something) (đối với trường hợp trang trọng) và quite a bit (trong trường hợp bớt trang trọng): để chỉ một số lượng lớn một cái gì đó.

E.g.

We ate quite a lot of grapes (chúng ta đã ăn khá là nhiều nho).

Quite trong câu so sánh

Quite không đứng trực tiếp trước hình thức so sánh hơn

E.g.

She’s rather/much/a bit prettier than me

Chúng ta không nói she’s quite prettier than me.

Tuy nhiên chúng ta dùng quite better với nghĩa “hoàn toàn hồi phục” (sau khi bị bệnh).

Bài tập: 

Đặt quite vào đúng vị trí trong câu

 1. She’s a beauty
 2. The drank a lot of wine
 3. I’m happy to wait for you here
 4. I’ve never understood why he’s so successful
 5. Unfortunately it is not as easy as that
 6. I don’t know what to do next.
 7. I  agree.
 8. You’ll be comfortable here.
 9. I don’t find him funny at all. The contrary.
 10. The exam was difficult.

Đáp án: 

Đặt quite vào đúng vị trí trong câu

 1. She’s quite a beauty
 2. The drank quite a lot of wine
 3. I’m quite happy to wait for you here
 4. I’ve never quite understood why he’s so successful
 5. Unfortunately it is not quite as easy as that
 6. I don’t quite know what to do next.
 7. quite agree.
 8. You’ll be quite comfortable here.
 9. I don’t find him funny at all. Quite the contrary.
 10. The exam was quite difficult

Vậy là chúng ta vừa học xong kiến thức về Quite đi với giới từ gì trong tiếng Anh. Quite có nhiều tầng lớp nghĩa khác nhau trong những ngữ cảnh khác nhau và cũng tương đối dễ gây nhầm lẫn. Để có thể sử dụng đúng từ quite trong tiếng anh, biết được sau quite là gì, quite đi với giới từ gì, các bạn cố gắng đặt nhiều ví dụ trong các trường hợp, so sánh quite với các từ đồng nghĩa khác và làm nhiều bài tập nhé. IELTS Academic húc các bạn học tốt.