Banner back to school tháng 7

By the end là thì gì? cấu trúc, cách dùng, dấu hiệu nhận biết

Có thể thấy đi kèm với cụm từ “by the end đằng sau có thể là một trạng từ thời gian ở quá khứ hoặc tương lai. Trong tiếng Anh, các cụm từ với by the endnhư vậy xuất hiện ở thì quá khứ và tương lai hoàn thành. IELTS Academic sẽ giải thích cách dùng của by the end là thì gì ở mỗi thì dưới đây.

By the end là thì gì? cấu trúc, cách dùng, dấu hiệu nhận biết
By the end là thì gì? cấu trúc, cách dùng, dấu hiệu nhận biết

“By the end” nghĩa là gì?By the end là thì gì

Hiểu một cách đơn giản “By the end” có nghĩa là “vào cuối”. Khi được sử dụng trong câu như một trạng từ thời gian, “by the end” đi kèm với một danh từ – thường là danh từ chỉ thời gian nữa (month, week, day, year,…) và chúng nối với nhau bởi giới từ “of”.

Ví dụ ta có: by the end of last year (vào cuối năm ngoái), by the end of this month (vào cuối tháng này),…

Hoặc ví dụ với các danh từ khác: by the end of this course (vào cuối khóa học này), by the end of the flu season (vào cuối mùa dịch cúm),….

By the end of + trạng từ ở tương lai – Thì tương lai hoàn thành 

Cấu trúc thì tương lai hoàn thành

ThểCấu trúc tổng quát
Khẳng định (+)(+) S + will + have + Ved/V3 + ….Ví dụ:She will have worked for the company for 10 years by the end of next year. (Cô ấy sẽ làm việc cho công ty được 10 năm tính đến cuối năm sau.)
Phủ định (-)(-) S + will not + have + Ved/V3 + …….Ví dụ:By the end of this week Son will not have read that new novel for one month. ( Tính đến cuối tuần này, Sơn đã không đọc cuốn tiểu thuyết mới đó được một tháng)
Nghi vấn (?)(?) Will + S + have + Ved/V3 + ………..? Ví dụ:Will you have enjoyed your summer vacation for 2 weeks by the end of tomorrow? (Bạn sẽ tận hưởng kỳ nghỉ hè được hai tuần tính đến hết ngày mai nhỉ?)

Việc ôn luyện và chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia là điều quan trọng. Đặc biệt, để lựa chọn ngành học phù hợp khiến nhiều bạn băn khoăn. Hãy tham khảo website Khoa Quốc Tế – nơi chia sẻ những thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh tại các trường Đại học tại Việt Nam giúp bạn có thêm thông tin hữu ích trong quá trình lựa chọn ngành nghề phù hợp.

Cách dùng thì tương lai hoàn thành

 • Thì TLHT diễn tả một hành động được hoàn thành trước một thời điểm trong ở tương lai.

Ví dụ: They will have paid the loan by the end of March. (Họ sẽ trả xong nợ vào cuối tháng 3.)

 • Thì TLHT diễn tả một hành động sẽ được hoàn thành trước một hành động khác ở tương lai

Ví dụ: They will have finished their homework by the end of this afternoon. (Họ sẽ hoàn thành bài tập về nhà vào cuối tuần này.)

NHẬP MÃ IAC40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

“By the end” là dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành

 • By the end of + trạng từ thời gian của tương lai (by the end of this year, by the end of next week…)

By the end of + trạng từ ở quá khứ – Thì quá khứ hoàn thành

Cấu trúc thì quá khứ hoàn thành

ThểCấu trúc tổng quát
Khẳng định (+)(+) S + had + Ved/V3 + ……..Ví dụ:Ms. Lina had lived in the Ninh Binh city for over 15 years by the end of yesterday (Tính đến hết ngày hôm qua, bà Lina đã sống ở thành phố Ninh Bình hơn 15 năm)
Phủ định (-)(-) S + had + not + Ved/V3 + ……..Ví dụ:By the end of last month, She had not worked in that company for 5 years. (Tính đến cuối tháng trước, cô ấy đã không còn làm việc ở công ty đó được 5 năm)
Nghi vấn (?)(?) Had + S + Ved/V3 + ……..?Ví dụ:Had you got to the tourist destination by the end of yesterday? (Tính đến cuối ngày hôm qua, bạn đã đến điểm du lịch chưa?)

Xem thêm:

Cách dùng thì quá khứ hoàn thành

 • Thì QKHT dùng để diễn tả những hành động đã xảy ra và hoàn thành trước hành động khác/ trước một thời điểm trong quá khứ 

Ví dụ: By the end of last year, my grandfather had retired more than 35 years. (Tính đến cuối năm ngoái, ông tôi đã nghỉ hưu được hơn 35 năm.)

“By the end” là dấu hiệu nhận biết thì quá khứ hoàn thành

 • By the end of + trạng từ thời gian trong quá khứ (by the end of last year, by the end of last week…)

Bài tập rèn luyện

Chia động từ cho đúng để hoàn thành câu:

 1. By the end of last year, more than ten high schools in this province (build)………
 2. By the end of the next two years, we (learn)……….. Chinese for 5 years.
 3. This building (finish)………… by the end of last year.
 4. We (be)……….. close friends for over three years by the end of this year.
 5. She (not call)………..with him for five days by the end of two days ago.
 6. My father(work)……….. as a doctor for 10 years in this hospital by the end of next week.
 7. Trung (not play)…………football with his team for two weeks by the end of yesterday.
 8. Lona (complete)………. her project in one month by the end of this day.
 9. We (graduate)……… from university in 2 years by the end of this month.
 10. By the end of the 21st century, scientists (find)…………a cure for the common cold.

Đáp án

 1. By the end of last year, more than ten high schools in this province had been built.
 2. By the end of the next two years, we will have learned Chinese for 5 years.
 3. This building had been finished by the end of last year.
 4. We will have been close friends for over three years by the end of this year.
 5. She had not called with him for five days by the end of two days ago.
 6. My father will have worked as a doctor for 10 years in this hospital by the end of next week.
 7. Trung had not played football with his team for two weeks by the end of yesterday.
 8. Lona will have completed her project in one month by the end of this day.
 9. We will have graduated from university in 2 years by the end of this month.
 10. By the end of the 21st century, scientists will have found a cure for the common cold.

Xem thêm

Have been là thì gì? trong tiếng Anh bạn cần nắmAt the moment là thì gì ? trong tiếng Anh cách dùngAgo là thì gì Dấu Hiệu Nhận Biết Thì Quá Khứ Đơn
Bạn có biết ” Had là thì gì ” trong tiếng AnhEvery morning là thì gì? Cách dùng và bài tập có đáp ánAt night là thì gì trong tiếng Anh? cách dùng, cấu trúc, dấu hiệu nhận biết
Had been ving là thì gì trong tiếng AnhTìm hiểu tiền tố và hậu tố trong tiếng AnhEvery day là thì gì ? Phân biệt cách dùng Everyday và Every day

Tổng kết

Như vậy, qua bài viết này, bạn đã trả lời được câu hỏi “by the end là thì gì?” rồi phải không nào. Hãy luyện tập hằng ngày để ghi nhớ và sử dụng thành thạo kiến thức ngữ pháp này nhé! IELTS Academic chúc bạn học tốt!