Banner giảm 40% học phí

Bạn có biết Had là thì gì trong tiếng Anh

To have là một trong những động từ thông dụng nhất trong tiếng Anh, quá khứ của to have có dạng là Had. Trong bài viết ngày hôm nay hãy cùng IELTS Academic tìm hiểu về Had là thì gì – to have nói chung, và Had nói riêng được sử dụng trong các thì của tiếng Anh như thế nào nhé.

biết ngay had là thì gì
biết ngay had là thì gì

Vai trò của to have / Had là thì gì

Trong tiếng Anh, have vừa có thể làm động từ thường, vừa có thể làm trợ động từ

To have làm động từ thường

Thì hiện tại

Ở thì hiện tại, to have được chia thành have hoặc has

Thể khẳng định

Cấu trúc: S (I, You, We, They) + Have hoặc S (He, She, It) + Has

E.g.

I have three black dresses (Tôi có ba chiếc váy đen).

Thể phủ định

Cấu trúc:  S (I, You, We, They) + don’t have hoặc S (He, She, It) + doesn’t have

NHẬP MÃ IAC40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

E.g.

She doesn’t has enough money to buy a new car (cô ấy không có đủ tiền để mua một chiếc ô tô mới)

We don’t have any dog. (Chúng tôi không có con chó nào cả)

Thể nghi vấn

Cấu trúc câu hỏi:  Do/does + S + have + O

Trả lời: Yes, S + do/does hoặc No, S + don’t/doesn’t

(Nếu là câu hỏi có từ để hỏi, chúng ta thêm các từ để hỏi when/why/what/which/… trước trợ động từ do/does)

E.g.

Do you have a boyfriend? (Bạn có bạn trai chưa?)

Thì quá khứ

Ở thì quá khứ, không phụ thuộc vào chủ ngữ là danh từ số ít hay số nhiều, là đại từ ở ngôi thứ nhất hay ngôi thứ hai hay ngôi thứ ba, to have đều được chia thành had

Thể khẳng định

Cấu trúc: S (I, You, He, She, It, You, We, They) + had

E.g.

Yesterday I had a fever (Hôm qua tôi đã bị sốt)

Thể phủ định

Cấu trúc: S (I, You, He, She, It, You, We, They) + didn’t have

E.g.

I had a boyfriend in the past (Trong quá khứ tôi có một người bạn trai)

Thể nghi vấn

Cấu trúc: Did + S (I, You, He, She, It, You, We, They) + have + O?

E.g.

Did you have the nerve to say that to him? (Bạn đã có can đảm để nói điều đó với anh ta?)

had là thì gì trong tiếng Anh
had là thì gì trong tiếng Anh

Have làm trợ động từ

Have có thể làm trợ động từ trong các cấu trúc câu ở thì Hiện tại hoàn thành (Present Perfect), Quá khứ hoàn thành (Past Perfect), v.v

E.g.

I have never met her before (Tôi chưa từng gặp cô ấy trước đây)

I had just done my housework (Tôi vừa làm xong công việc nhà)

Xem thêm By the end là thì gì? cấu trúc, cách dùng, dấu hiệu nhận biết

Cấu trúc Had better / Had là thì gì

Had better được dùng với ý nghĩa là một động từ khuyết thiếu có ý nghĩa là nên làm gì, tốt hơn là làm gì. Được dùng khi bạn muốn cảnh báo một ai đó, thông báo với họ là tốt hơn nên làm gì đó, mang nội dung khuyên bảo, cảnh báo hay nhằm miêu tả sự khẩn trương của một hành động nào đó.

Cấu trúc had better thường được dùng trong văn nói hơn là văn viết. Các bạn cần lưu ý rằng mặc dù trong cấu trúc had better chúng ta sử dụng “had” – là dạng quá khứ của động từ to have, tuy nhiên cấu trúc had better lại mang ý nghĩa trong hiện tại hay tương lai chứ không được sửu dụng để chỉ thời điểm quá khứ.

Had better ở thể khẳng định

Được dùng để đưa ra một lời khuyên hoặc nhằm diễn tả, nói về những hành động mà người nói nghĩ người nghe nên thực hiện hay bản thân mong muốn được như vậy. 

Cấu trúc: S + had better + V (nguyên mẫu không có to)

E.g.

You had better stop smoking (Bạn tốt hơn là nên bỏ hút thuốc)

Lưu ý: Chúng ta có thể rút gọn had better thành ‘d better.

Had better ở thể phủ định

Chúng ta thêm “not” vào phía sau had better khi muốn câu mang hàm ý phủ định. Ở dạng phủ định had better cũng được dùng để đưa ra lời khuyên

Cấu trúc: S + Had better / ’d better + not + V (infinitive)

E.g. You’d better not tell Mama about the broken bowl (Bạn tốt hơn hết là không nói với mẹ về chiếc bát bị vỡ).

Had better ở thể nghi vấn

Ở dạng nghi vấn của Had better, chúng ta đảo ngược vị trí của chủ ngữ cũng như từ “Had”.

Cấu trúc: Had + (not) + S + better  + V (infinitive)?

E.g. Had I better leave now? (Tôi có nên dời đi bây giờ?)

Lưu ý: Các câu hỏi có hình thức phủ định thông thường được dùng phổ biến hơn so với dạng khẳng định.

E.g. Hadn’t I better leave now? (Tôi tốt hơn là không nên dời đi bây giờ, đúng không?)

Bài tập: Điền vào chỗ trống, sử dụng had better, had, has, have

 1. I have an important meeting in thirty minutes. I….go now
 2. Do you ….. a laptop?
 3. I don’t ….any courage
 4. She … the strong impression that someone was watching her.
 5. He really cares about you so you ….invite him to your birthday party.
 6. He .. his bike stolen.
 7. She … a pretty small face
 8. I…. got a headache.
 9. I ….get up early tomorrow. I have got a long to-do list.
 10. You don’t know that I ….no choice

Đáp án: Điền vào chỗ trống, sử dụng had better, had, has, have

 1. Had better
 2. Have
 3. Have
 4. Had
 5. Had better
 6. Had 
 7. Has
 8. Have
 9. Had better
 10. Have

Xem thêm

Ago là thì gì Dấu Hiệu Nhận Biết Thì Quá Khứ ĐơnBe going to là thì gì? Thì tương lai gần trong tiếng AnhAlready là thì gì? sử dụng hiệu quả “Already”
At night là thì gì trong tiếng Anh? cách dùng, cấu trúc, dấu hiệu nhận biếtBefore là thì gì? Cách dùng “Before” trong câu tiếng AnhHiểu ngay Always là thì gì trong tiếng Anh?
Every day là thì gì ? Phân biệt cách dùng Everyday và Every dayBy the end là thì gì? cấu trúc, cách dùng, dấu hiệu nhận biếtAt the moment là thì gì ? trong tiếng Anh cách dùng

Vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong một số kiến thức quan trọng về had là thì gì trong tiếng Anh. Với một từ have tưởng chừng như đơn giản nhưng lại có thật nhiều cách sử dụng và có nhiều biến đổi trong các trường hợp khác nhau. Các bạn cố gắng học ngữ pháp và làm nhiều bài tập để ghi nhớ lâu hơn những kiến thức quan trọng trong bài nhé. Chúc các bạn học tốt!