Banner back to school tháng 7

Cách dùng in on at trong tiếng Anh đơn giản có bài tập

Trong quá trình học về cách dùng in on at trong tiếng anh nhiều người sẽ thắc mắc là khi nào mình dùng on và khi nào mình dùng at và dùng on như thế nào, cách dùng như nào chỗ này dùng sao. Đây là những dạng ta dễ gặp khi mà gặp phải những bài tập có dạng liên quan đến” giới từ trong tiếng anh ” giới từ in on at trong tiếng anh.

Để cho nắm chắc vững cách dùng 3 giới từ này thì bạn hãy bỏ ra một ít thời gian ra nắm chắc vài kiến thức để học và cùng IELTS Academic luyện tập giúp các bạn ôn lại kiến thức ngữ pháp trong bài hôm nay.

cách dùng in on at trong tiếng anh định nghĩa

Trong tiếng anh bài học về giới từ thường chỉ chung, ta đã biết các giới từ là những từ thể hiện ra những vị trí, theo phương hướng, chỉ thời gian hoặc là giới thiệu về tân ngữ. Thì ta thường bị đi sau ta là 1 tân ngữ hoặc cụm danh từ và đại từ.

>>>Xem thêmBiết ngay Cách dùng giới từ to trong tiếng Anh

Về cách dùng in on at trong tiếng anh nói khác cũng là giới từ chỉ Time ( thời gian ) , location ( nơi chốn/ dịa điểm ) nhưng chúng cũng có một vài vấn đề đặc biệt khác.

Sơ đồ cách dùng in on at
Sơ đồ cách dùng in on at

Cách dùng in on at trong tiếng anh

Cách sử dụng in – on – at 

Giới từ in at on trong tiếng anh được dùng theo thứ tự thể hiện ra khoảng thời gian “ chung chung – khá là bao quát – cụ thể chi tiết. Vậy là mỗi các loại giới từ sẽ được sử dụng trong những cách dùng khác nhau. Cụ thể chi tiết như sau:

Giới từ ( In ) chỉ nơi chốn/địa điểm

+ Giới từ “ in “ chỉ nơi chốn được mang sử dụng cho các nơi chốn/địa điểm chung chung với nhau như là khu vực nào đó, vũ trụ, thị trấn, toàn nhà, bãi vườn, 1 quốc gia nào đó hay là thành phố nó được sử dụng bao quát lớn hơn

NHẬP MÃ IAC40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

+ Chỉ một địa điểm người nào đó đang ở đâu đó.

+ Chỉ phương hướng như là – in the bedroom/ in the forest/ in the river/ in the arpartment,… ví dụ:

In Ho Chi Minh

In Sydney

In Japan

In USA

In Box

In the office

In Prison

In the East

In the Western

Xem thêm Câu phủ định trong tiếng Anh và bài tập có đáp án

Giới từ ( In ) chỉ thời gian

+ Giới từ “ in “ chỉ thời gian thường được sử dụng kèm với các cụm từ chỉ thời gian để nói chung chung về một khoảng thời gian nào đó ( tháng, trong năm, thập kỷ, trong thế kỷ, trong mùa, trong tuần,…( chỉ dùng cho những khoảng thời gian dài và lớn ) ví dụ:

In the soring

In the morning

In the afternoon

In the 2022

In the 80’s

In the 19th century

In July

Xem thêm

Câu phủ định trong tiếng Anh và bài tập có đáp ánRút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh có bài tập
Vị trí từ trong tiếng Anh và bài tập có đáp ánCác quy tắc về cấu tạo từ trong tiếng Anh và bài tập
Cách làm bài từ loại trong tiếng Anh có bài tập và đáp ánMệnh đề danh ngữ và bài tập rèn luyện

Giới từ ( On ) chỉ nơi chốn/địa điểm

+ Giới từ “ On “ chỉ nơi chốn thì sẽ sử dụng các nơi chốn cụ thể hơn, trên bề mặt cái gì đó hoặc là phía trước tên đường ( on the street/ on the door/ on the table/….) 

ví dụ:

On CMT8 Street/ on High Street

The hotel is on small island in the middle of a lake 

On Tran Hung Dao Steet

On a bus, On a Ship,…

Giới từ ( On ) chỉ thời gian

+ Giới từ “ On “ chỉ thời gian dùng trong các khoảng thời gian cụ thể chi tiết hơn “In” dùng cho thứ và ngày trong tháng, trong tuần cụ thể và dùng cho các ngày lễ cụ thể có từ “ Day “ trong đó ví dụ:

On Friday/ On 21th 2022/ On the New year’s Day/ On Valentine’s day/ On Labor Day/ On Christmas Day

Giới từ ( At ) chỉ nơi chốn/địa điểm

+ Giới từ “ At “ chỉ nơi chốn chính xác, nơi chốn địa chỉ nhà cụ thể, ví dụ:

Địa chỉ nhà cụ thể: at school/ at the airport/ at the roundabout/ at her desk/ At home/ At work/ At university/ At 572 Ni Su Huynh Lien,… 

Tại những bữa tiệc và sự kiện At a party/ At a concert/

Giới từ ( At ) chỉ thời gian

+ Giới từ “ At “ chỉ thời gian, đây là một giới từ thường được sử dụng để chỉ một thời điểm cụ thể. Vì vậy, nó thường chỉ là: thời gian chính xác, một dịp đặc biệt không chứa từ “ day “ và sử dụng chung với các từ khóa “time” hoặc là “moment” ví dụ:

At 7 a.m/ At 9 o’clock

At dawn/ At sunrise/ At midnight/ At lunch 

At the moment/ At that time

>>> Xem thêm[TỔNG HỢP] 15+ Cách dùng giới từ With trong tiếng Anh

Luyện tập hoành thành  giới từ in at on trong tiếng anh

1. There was a long queue of people ……………..the bus stop.

2. There was a security guard standing ………………… the entrance to the building.

3. There are plenty of shops and souvenir store………… the town centre. 

4. The headquarters of the company are………….. Texas.

5. The female the police are looking for has a scar…………. her right cheek. 

Đáp án: 1.at, 2.at, 3.in, 4.in, 5.on

Cách dùng giới từ in on at trong tiếng anh cố định

Cố định In On At
Inin a picture,
in a photo in the sky,
in the world in bed,
in hospital, in prison
Example:It’s lovely day.
There isn’t a cloud in the sky. 
William isn’t up yet.
He’s still in bed.
OnOn the left,
on the right,
on the left-hand side,
on the right-hand side.
Do you drive on the left ott on the right in your country?
His apartment is on the second floor of the building.
On the way I’m on the way home. 
I stopped at a shop on the way home.
Atat the top (of…)
at the bottom (of…)

Luyện tập cho bạn:

1. Is your sister _______ this photo? I don’t recognise her.

2. We had to wait _______ a queue for an hour to check in at the train station.

3. Is there anything interesting _______today’s magazine ?

4.Sign your name _______the top of the page..

5. Joe works _______ the furniture department of a small store.

ĐÁP ÁN: 1.in, 2.in, 3.in, 4.at, 5.in

Xem thêm Rút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh có bài tập

Bài tập giới từ In-On-At

5. She will meet her family _______ Christmas.

A. in         B. on          C. at

6. He arrived here _______ 8 o’clock. 

A. in         B. on          C. at

7. I have to go to school _______ Thursday.

A. in         B. on          C. at

8. His family will go to the beach ________ this summer.

A. in         B. on          C. at

9. I was born ________ the 20th of March in 2020.

A. in         B. on          C. at

10. Should I call her _______ home or _______ work? 

A. in/at         B. in/in          C. at/at

ĐÁP ÁN: 5. C         6. C              7. B            8.  A            9.  B            10. C

Cách sử dụng cách dùng in on at trong tiếng anh nó không khó sử dụng. Để chắc chắn bạn thuần thục cách sử dụng của 3 giới từ này bạn phải luôn chủ động học, ghi chép lại và làm thêm bài tập rèn luyện nhiều và bạn đừng quên học tiếng anh cùng IELTS Academic qua ngữ pháp, từ vựng và bài tập tài liệu nhé. Hi vọng bài viết này sẽ có ít cho bạn.